Q-SUN Xe-1 Xenon Test Chamber

Xenon Light Testing Chamber
Suurenna kuvaa
 
Xenon Light Testing Chamber Q-SUN Xe-1 with Chiller Cosmetic Testing Xenon Testing Cosmetics
Vaihda kuvaa

Q-SUN Xe-1 xenon testikammiossa voidaan toistaa koko auringonvalon spektrin ja sateen aiheuttamat vauriot. Vain muutamassa päivässä tai viikossa Q-SUN testilaite voi toistaa vauriot jotka syntyvät ulkotiloissa kuukausien tai vuosien kuluessa.

Q-SUN Xe-1 testilaite on pöytämallinen valonkeston, värinkeston ja fotostabiilisuuden testikammio. Se käyttää yhtä ksenonlamppua ja laitteeseen on saatavilla lisävarusteena vesisuihkutuslaitteisto ja jäähdytysyksikkö. Pienikokoisena se on oivallinen laboratorioihin joilla on rajallinen budjetti tai vain ajoittaisia testitarpeita. Xe-1 testilaitteen asennus on helppoa ja näytteet voidaan mukavasti asentaa vaakasuoraan sen tasomaiselle testialustalle.

Q-SUN Xe-1 testilaite on yksinkertaisin, luotettavin ja helppokäyttöisin saatavilla oleva xsenon testikammio.


Luonnonmukaisempi ksenon
Q-SUN Xe-1 testilaitteen ksenon lamppu tuottaa parhaan auringonvalon koko spektrin toiston. Lähes vaakasuora näytteiden asennus ja lisävarusteena toimitettava vesisuihkulaitteisto tuottavat luonnonmukaisimman kompakteissa xenon testikammioissa saatavilla olevan kosteuden simulaation. Alhaisen lämpötilan sovelluksiin voidaan toimittaa lisävarusteena jäähdytinyksikkö.

Helppokäyttöinen
Q-SUN Xe-1 xenon testikammio on helppo asentaa – poistoilma voidaan johtaa suoraan huoneilmaan. Laite on helppokäyttöinen ja käytännössä huoltovapaa. Näytteiden asennus ja arviointi on helppoa ja nopeata ainutlaatuisen ulos liukuvan näytealustan ansiosta. Xe-1 testilaite on täysin automaattinen ja se voi toimia jatkuvasti 24 tuntia päivässä, 7 päivää viikossa.  Laitteen muita ominaisuuksia ovat mm:

 • Huomattavan yksinkertainen käyttöliittymä viidellä käyttäjän valittavviissa olevalla kielellä: englanti, ranska, espanja, italia ja saksa.
 • Sisäänrakennettu Ethernet liityntä tiedonsiirtoon 
 • Kattava oman toiminnan diagnostiikka ja huollon muistutustoiminnot 
 • Helppo ja nopea kalibrointi patentoidun AUTOCAL järjestelmän ansiosta

Nopeat tulokset
Ulkotiloihin, suoraan auringonvaloon asennettu tuote altistuu suurimmalle valaistuksen voimakkuudelle päivittäin vain muutaman tunnin ajaksi. Q-SUN Xe-1 testilaite voi altistaa näytteen kesän keskipäivän auringonpaistetta vastaaviin olosuhteisiin jatkuvasti, 24 tunti päivässä. Tämän seurauksena näytteen vanhenemista voidaan kiihdyttää merkittävästi.

Edullinen
Q-SUN Xe-1 testilaitteen alhainen hankintahinta, edulliset lamput ja alhaiset käyttökustannukset ovat luoneet läpimurron hinta/laaatu suhteelle. Nyt myös pienimmilläkin laboratorioilla on varaa hankkia xenon testikammio.

Mallit (katso myös Ominaisuudet valikkoa)

 • Q-SUN Xe-1-B: täyden spektrin auringonvalo
 • Q-SUN Xe-1-S: täyden spektrin auringonvalo vesisuihkutuslaittein 
 • Q-SUN Xe-1-BC: täyden spektrin auringonvalo jäähdytysyksiköllä 
 • Q-SUN Xe-1-SC: täyden spektrin auringonvalo, vesisuihkutus ja jäähdytys

Katso lisää vertailutietoja LX-5046 - Q-SUN Xe-1, Xe-2 Xe-3 Specifications dokumentista tai Ominaisuudet valikosta.

Täyden spektrin ksenonlamput
Ksenon lamput tuottavat parhaan auringonvalon koko spektrin toiston. Q-Lab lamput ovat ilmajäähdytteisiä (eivät vesijäähdytteisiä), minkä ansiosta ne ovat taloudellisempia, tehokkaampia ja vaativat hyvin vähän huoltoa. Lamppujen käyttöikä on 1500 tuntia ja Xe-1 laite käyttää yhtä lamppua.

Optiset suotimet
Toimitusohjelmassa on valikoima erilaisia optisia suotimia, joiden avulla voidaan simuloida erilaisia käyttöolosuhteita mukaan lukien suora auringonvalo ja auringonpaiste ikkunalasin läpi. Q-Lab suotimien ominaisuudet eivät heikkene ajan myötä; näin ollen suotimia ei tarvitse vaihtaa ellei lasi rikkoudu. Ainoa poikkeus on Window-IR suodin, joka on uusittava säännöllisesti. Kaikissa Q-SUN Xe-1 malleissa käytetään laitekohtaisesti yhtä optista suodinta. Katso lisätietoja ohjeesta LX-5060 - A Choice of Filters for Q-SUN.

Lämpötilan valvonta ja säätö
Lämpötilan valvonta on tärkeätä koska se vaikuttaa vanhenemisnopeuteen. Näytteiden altistuslämpötilaa valvotaan tarkasti Q-SUN Xe-1 testilaitteissa mustan paneelianturin avulla. Lämpötila voidaan säätää vapaasti alueella 35ºC - 103ºC riippuen säteilytystasosta, suotimen tyypistä, lampun iästä, ulkolämpötilasta ja siitä, onko anturi eristetty vai eristämätön. Mustan paneelianturin avulla tapahtuva lämpötilan säätö on Xe-1 testilaitteen vakio-ominaisuus (laitteen sisäilman lämpötilan mittaus on lisätarvike). Katso lisätietoja esitteestä LX-5000 - Q-SUN Xe-1, Xe-2 & Xe-3 Brochure.

Monipuolinen näytteiden asennus
Xe-1 testilaitteen tasomainen mahdollistaa joustavasti monien erikokoisten ja -muotoisten näytteiden testaamisen, mukaan lukien kolmiulotteiset osat. Näytepitimiä toimitetaan moniin eri tarpeisiin. Xe-1 mallin näytealusta on kooltaan 251mm x 457mm ja sille voidaan asentaa 15 kpl 51mm x 102mm kokosta näytettä. Katso lisätietoja näytteiden asennus sivuilta ohjeesta LX-5080-SM - Q-SUN Xe-1 & Xe-3 Specimen Mounting tai Lisätarvikkeet valikosta.

SOLAR EYE säteilytystason säätölaitteisto
SOLAR EYE säteilytystason säätölaitteisto valvoo ja ohjaa jatkuvasti lampun säteilytasoa. Tämä takaa tarkan altistuksen valolle ja maksimoi testitulosten toistettavuuden. Säteilytystason valvonta toimitetaan aallonpituuksille 340nm, 420nm tai mallina TUV (Total UV).  Katso lisätietoja esitteestä LX-5000 - Q-SUN Xe-1, Xe-2 & Xe-3 Brochure.

Vesisuihku lisävarusteena (Malleihin Xe-1-S ja Xe-1-SC)
Xe-1 testilaitteessa simuloidaan ulkotilojen kosteuden vaikutuksia lisävarusteena toimitettavan puhtaan veden suihkutuslaitteiston avulla. Laiteen yläosaan on asennettu kaksi suihkutussuutinta. Suihkutus voidaan ohjelmoida toimintaan joko pimeän tai valaistun syklin aikana.  Huomaathan, että Xe-1 vesisuihkun asianmukainen toiminta edellyttää puhdistetun veden käyttöä. Katso lisätietoja esitteestä LX-5000 - Q-SUN Xe-1, Xe-2 & Xe-3 Brochure.

Lisävarusteena toimitettava jäähdytin alhaisen lämpötilan sovelluksiin (Malleihin Xe-1-BC ja Xe-1-SC)
Tietyissä käyttösovelluksissa, kuten lääkkeet ja kosmetiikka, altistukset on tehtävä huoneenlämmössä epänormaalin vanhenemisen välttämiseksi. Tällaisten korkeille lämpötiloille arkojen materiaalien testaamiseen Xe-1 testilaite voidaan varustaa lisävarusteena toimitettavalla jäähdyttimellä. Katso lisätietoja esitteestä  LX-5000 - Q-SUN Xe-1, Xe-2 & Xe-3 Brochure. Jäähdyttimellä varustettuna Q-SUN Xe-1 testilaite voi ylläpitää 19-103ºC lämpötiloja riippuen anturimallista, säteilytystasosta, suodinmallista, lampun iästä ja ympäristön lämpötilasta. Jäähdyttimellä varustettu Xe-1 laite asennetaan siten, että jäähdytinyksikkö on laitteen kiinteä asennusalusta.

Ohjauslaite & erillisohjelmistot
Q-SUN Xe-1 ohjauslaite on suunniteltu toiminnalliseksi ja helppokäyttöiseksi ja se sisältää täydellisen omien toimintojen valvonnan ja virheiden tarkistuksen. Käyttäjä voi valita laiteen ohjelmointiin jonkin viidestä ohjelmointikielestä (englanti, ranska, espanja, italia tai saksa). Ohjausyksikkö valvoo jatkuvasti kaikkien laitteiden tilaa ja toimintaa. Laite ilmoitta näytöllä yksinkertaisin viestein virheistä, rutiinihuollon tarpeesta ja suorittaa tarvittaessa hätäpysäytykset.

Jokainen Q-SUN Xe-1 testilaite on varustettu Ethernet liitynnällä niitä laadunvarmistusjärjestelmiä varten, jotka edellyttävät testiolosuhteiden todentamista dokumentein. Erillisen “Virtual Strip Chart” PC-ohjelman avulla käyttäjä voi automaattisesti tallentaa altistusolosuhteet ja siirtää tiedot suoraan QUV testilaitteelta Windows käyttöjärjestelmällä varustetulle tietokoneelle. Tiedot voidaan myös toimittaa sähköpostitse suoraan Q-Lab tekniseen tukipalveluun asiantuntijoiden arvioitavaksi ja vika-analyysiin.

Auringonvalon tarkka toisto
Q-SUN Xe-1 testilaitteiden ksenonlamput tuottavat todenmukaisimman auringonvalon koko spektrin mukaan lukien ultravioletti- ja infrapunasäteilyn, sekä näkyvän valon osuudet. Monille materiaaleille vaaditaan tarkan simulaation tuottamiseksi altistusta koko spektrille, erityisesti testattaessa värimuutoksia ja valonkestoa. Katso lisätietoja esitteestä LX-5000 - Q-SUN Xe-1, Xe-2 & Xe-3 Brochure.

Pitkäikäiset lamput
Q-SUN Xe-1 testilaitteessa käytetään yhtä ilmajäähdytteistä ksenonlamppua. Tämä alentaa merkittävästi käyttö- ja ylläpitokustannuksia verrattuna vesijäähdytteisiin laitteisiin. Lamppujen tyypillinen käyttöikä on 1500 tuntia.

Xe-1 lampun vaihto on nopeata ja helppoa – lamppu on huollettavissa helposti laitteen päältä käsin. Vaihtoa varten käyttäjän on ainoastaan irrotettava yksinkertainen pistoliitin, avattava kaksi säätöruuvia ja irrotettava lampun suojus. Katso lisätietoja esitteestä LX-5000 - Q-SUN Xe-1, Xe-2 & Xe-3 Brochure.

Optisten suotimien valikoima erilaisten käyttöolosuhteiden simulointiin
Ksenon lamppujen valo on suodatettava kunkin sovelluksen edellyttämän spektrin tuottamiseksi asianmukaisella tavalla. Spektrin jakauman muutokset voivat vaikuttaa sekä kohteen vanhenemisen nopeuteen, että vauriomekanismiin. Eri käyttöolosuhteiden simulointia varten on käytettävissä kolme suodinryhmää. Käyttösovellus tai testimetodi määrittelee käytettävän suotimen mallin. Katso lisätietoja ohjeesta LU-8054a - SPD for QUV, Q-SUN, and Noon Summer Sunlight.

Päivänvalosuotimet
Päivänvalossuotimia käytetään simuloitaessa suoraa kesän keskipäivän auringonpaistetta. Ne tuottavat parhaan luonnonolosuhteiden korrelaation useimpiin sovelluksiin. Materiaalit joita käytetään yleensä ulkotiloissa (esim. katteet ja ulkotilojen pinnoitteet) on syytä testata päivänvalosuotimia käyttäen. Xe-1 testilaitteeseen on tarjolla kaksi päivänvalosuotimen mallia: Daylight - Q ja Daylight - B/B.

Ikkunalasisuotimet
Ikkunalasisuotimilla tuotetaan spektri, joka vastaa ikkunalasin läpi paistavaa auringonvaloa. Tällä spektrillä voidaan simuloida myös muita sisätilojen valaistusoloja, kuten liike- ja toimistotiloissa usein käytettävää kovaa valoa. Ikkunalasisuotimia käytetään sisätilojen materiaaleille, kuten painotuotteet ja tekstiilit. Q-SUN Xe-1 testilaitteeseen on tarjolla kolme ikkunalasisuodinta: Window - Q, Window - B/SL, ja Window - IR.

Laajennetun UV-säteilyn suotimet
Laajennetun UV-säteilyn suotimet läpäisevät myös normaalisti ilmakehän suodattaman  UV-valon osuutta. Niitä käytetään haluttaessa tuottaa suurempia vaurioita tai nopeampia tuloksia. Eräät autoteollisuuden testit määrittelevät laajennetun UV-säteilyn suotimien käytön, ja niitä käytetään ajoittain myös ilmailu- ja avaruusteollisuuden sovelluksissa. Yleisin tämäntyyppinen Q-SUN suodin on malli Extended UV - Q/B.

Q-SUN Xe-1 testilaitteen pitkäikäiset suotimet ovat poikkeuksellisen kestäviä ja ne säilyttävät vaaditun spektrin ikuisesti. Monienkaan käyttövuosien jälkeen Q-SUN suotimiin ei ole ilmaantunut ikääntymisen merkkejä. Tässä esitetyt tiedot ovat hyvä ohjenuora, mutta halutessasi tarkempia lisätietoja optisista suotimista, lue tekninen tiedote LX-5060 - A Choice of Filters for Q-SUN.

Helppo kalibrointi varmistaa tarkkuuden
Q-SUN Xe-1 mustat lämpötilan paneelianturit ja lisävarusteena toimitettavat kammin ilman lämpötila-anturit on kalibroitava säännöllisesti käyttäjän toimesta. Näin voidaan varmistaa tulosten tarkkuus ja yhdenmukaisuus.

Xe-1 mustan paneelianturin kalibrointi on helppoa ja vie vain muutaman minuutin käytettäessä laitteen mukana toimitettavaa CT202 lämpömittaria. Huomaathan, että CT202 lämpömittarin anturi toimitetaan varustettuna joko eristämättömällä mustalla aluslevyllä (CT202/BP) tai eristetyllä mustalla aluslevyllä (CT202/IBP). Anturin on tältä osin oltava yhteensopivaa Xe-1 testilaitteessasi käytetyn anturin kanssa. Lisävarusteena toimitettavan kammion ilman lämpötila-anturin kalibrointi voidaan suorittaa standardi referenssilämpömittarin avulla.

CT202 lämpömittari on toimitettava vuosittain Q-Labille edullista uudelleenkalibrointia varten.  Nähdä LW-6008 - Recalibration Return ProcedureKalibrointilaboratoriomme ISO17025 akkreditoinnin on suorittanut joko American Association of Laboratory Accreditation (A2LA - Ohio Certificate Number 2382-01, China Certificate Number 2383-02, ja England Certificate Number 2383-03).  Kalibroinnit voidaan jäljittää U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST) asti.

Helppo kalibrointi varmistaa tarkkuuden
Q-SUN Xe-1 SOLAR EYE säteilyvoimakkuuden anturit on kalibroitava säännöllisesti käyttäjän toimesta tarkkojen ja yhdenmukaisten tulosten varmistamiseksi.

Xe-1 testilaitteen kalibrointi on helppoa ja se vie vain muutaman minuutin aikaa käytettäessä CR20 kalibrointimittaria. Huomaathan, että CR20 toimitetaan joko 340nm, 420nm tai 300-400nm TUV (Total UV) anturilla, jonka on oltava yhteensopiva Xe-1 laitteessasi käytetyn anturin ja suotimien mallin kanssa.

CR20 säteilymittari on toimitettava vuosittain Q-Labille edullista uudelleenkalibrointia varten.  Nähdä LW-6008 - Recalibration Return ProcedureKalibrointilaboratoriomme ISO17025 akkreditoinnin on suorittanut joko American Association of Laboratory Accreditation (A2LA - Ohio Certificate Number 2382-01, China Certificate Number 2383-02, ja England Certificate Number 2383-03).  Kalibroinnit voidaan jäljittää U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST) asti.

Monipuolinen näytteiden asennus
Q-SUN Xe-1 testilaitteen tasomainen näytteiden asennusalusta mahdollistaa joustavasti monien erikokoisten ja -muotoisten näytteiden testaamisen. Näytepitimiä toimitetaan tavanomaisten litteiden näytteiden, kuten paneeleiden ja levyjen sijoitteluun montaa eri kokoa. Kolmiulotteiset osat kuten pullot, koeputket, kosmetiikka, golfpallot jne., voidaan asetella suoraan alustalle tai erillisiin kiinnikkeisiin.

Lähes vaakasuora tasoalusta varmistaa parhaan ulko-olosuhteiden toiston saavuttamiseksi sen, että vesi ei valu nopeasti pois näytteiltä. Se on myös käyttökelpoinen testattaessa materiaaleja, jotka valuvat korotetuissa lämpötiloissa.

Katso lisätietoja ja esimerkkejä näytteiden asennus sivuilta tai pyydä lisätietoja seuraavista tuotteista:

 • X-10115-X  Q-SUN Flat Specimen Holder, tasoalusta 2.lle näytteelle
 • X-10113-K  Q-SUN Xe-1 Specimen Holder Kit, 8 kpl näytepitimen sarja 
 • X-10183      Q-SUN Narrow Bottle Holder, 17 x 203mm rako 51 x 229mm tasoalustalla kapeille pulloille 
 • X-10184      Q-SUN Wide Bottle Holder, 19 x 203mm rako a 51 x 229mm tasoalustalla leveille pulloille
 • X-10255-X  Q-SUN Textile Holder, tasoalusta näytepitimin 2.lle 51 x 102mm tekstiilinäytteelle 
 • X-10264-K  Q-SUN Textile Masks, 100kpl sarja paperimaskeja 51 x 102mm näytepitimiin

Poistopumppu
Q-SUN Xe-1 malleihin toimitetaan myös poistopumppu. Pumppu on tarpeen jos tyhjennysletkua joudutaan ennen viemäriliitäntää nostamaan yli 100mm lattiatason yläpuolelle. Tiedustele seuraavia osanumeroita:

 • X-6955-K    Q-SUN Drain Pump, 120V
 • X-6956-K    Q-SUN Drain Pump, 230V

Sovituskiila
Q-lab toimittaa myös 0º sovituskiiloja, jonka avulla Q-SUN Xe-1 laitetta voidaan kallistaa taaksepäin siten, että näytteiden asennusalusta on vaakasuorassa tai 0º asennossa. Tämä on toivottavaa jotta vesi pysyy näytteiden päällä eikä valu pois. Näin voidaan myös estää pehmeiden venyvien materiaalien valuminen pois kaltevalta alustalta ja pitää nestemäiset näytteet vaakasuorassa.

Vedenpuhdistusjärjestelmä
Q-SUN Xe-1 testilaitteen lisävarusteena toimitettavan vesisuihkujärjestelmän käyttökustannusten merkittävää alentamista varten Q-Lab toimittaa tilauksesta vedenpuhdistusjärjestelmän, jonka avulla normaalisti viemäriin johdettava vesi voidaan kierrättää laitteen uudelleen käyttöön.

Tekniset laitetiedot

Tekniset artikkelit

Esitteet

Tekniset laitetiedot

Laitteiden käyttöohjeet

 

Laitteet

Ota yhteyttä

 1.  

Q-Lab Puhelinnumerot

USA: +1-440-835-8700
Florida ja Arizona Testipalvelut: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site