Q-SUN Xe-2 Xenon Test Chamber

The Q-SUN Xe-2 Xenon Test Chamber
Suurenna kuvaa
 

Q-SUN Xe-2 xenon testikammiossa on pyörivä testikehikko ja siinä voidaan toistaa koko auringonvalon spektrin ja sateen aiheuttamat vauriot. Vain muutamassa päivässä tai viikossa Q-SUN testilaite voi toistaa vauriot jotka syntyvät ulkotiloissa kuukausien tai vuosien kuluessa.

Xe-2 testilaite on täysin varusteltu valonkeston, värinkeston ja fotostabiilisuuden testikammio joka on hankittavissa läpimurtohinnalla. Laite tarjoaa mahdollisuuden kriittisten testiparametrien tarkkaan säätöön, mukaan lukien spektri, säteilytystaso, suhteellinen kosteus, kammion lämpötila ja mustan paneelianturin/mustan standardianturin lämpötila. Lisävarusteena toimitetaan myös vesisuihkutuslaitteisto.

Monipuolinen Q-SUN Xe-2 testilaite on yksinkertaisin, luotettavin ja helppokäyttöisin saatavilla oleva pyörivällä testikehikolla varustettu xsenon testikammio.


Pyörivällä testikehikolla varustettujen xenon testikammioiden uusi standardi
Q-SUN Xe-2 pyörivällä testikehikolla varustettu xenon testikammio on täysin varusteltu valonkeston, värinkeston ja fotostabiilisuuden testikammio, joka on hankittavissa läpimurtohinnalla. Q-SUN Xe-2 laitteen ksenonlamppu tuottaa parhaan auringonvalon koko spektrin toiston. Laitteeseen toimitetaan valikoima optisia suotimia, joiden avulla laite täyttää lähes kaikki kansainväliset xenon testien standardit. Vakiovarusteina ovat samanaikainen suhteellisen kosteuden, kammion ilman ja mustan paneelianturin/mustan standardianturin lämpötilan tarkka valvonta. Lisävarusteena toimitettavalla vesisuihkutuslaitteistolla voidaan simuloida sateen aiheuttamaa eroosiota.

Helppokäyttöinen
Q-SUN Xe-2 xenon testikammio on helppo asentaa, helppo käyttää ja helppo huoltaa. Näytteiden asennusta ja arviointia on helpotettu tarkoitukseen suunniteltujen näytepitimien avulla. Xe-2 testilaite on täysin automaattinen ja se voi toimia jatkuvasti 24 tuntia päivässä, 7 päivää viikossa.  Laitteen muita ominaisuuksia ovat mm:

 • Huomattavan yksinkertainen käyttöliittymä viidellä käyttäjän valittavviissa olevalla kielellä: englanti, ranska, espanja, italia ja saksa.
 • Sisäänrakennettu Ethernet liityntä ja käyttöohjelmisto tiedonsiirtoon 
 • Kattava oman toiminnan diagnostiikka ja huollon muistutustoiminnot 
 • Helppo ja nopea kalibrointi patentoidun AUTOCAL järjestelmän ansiosta

Nopeat tulokset
Ulkotiloihin, suoraan auringonvaloon asennettu tuote altistuu suurimmalle valaistuksen voimakkuudelle päivittäin vain muutaman tunnin ajaksi. Q-SUN Xe-2 testilaite voi altistaa näytteen kesän keskipäivän auringonpaistetta vastaaviin olosuhteisiin jatkuvasti, 24 tunti päivässä. Tämän seurauksena näytteen vanhenemista voidaan kiihdyttää merkittävästi.

Edullinen
Q-SUN Xe-2 suunniteltiin erityisesti edulliseksi, pyörivällä testikehikolla varustetuksi xenon testikammioksi. Laitteen alhainen hankintahinta, edulliset lamput ja alhaiset käyttökustannukset ovat luoneet uuden standardin valonkeston testaukseen. Nyt pienimmilläkin laboratorioilla on mahdollisuus hankkia pyörivällä testikehikolla varustettu xenon testikammio ilmastorasituksen ja valonkeston testeihinsä.

Mallit (katso myös Ominaisuudet valikkoa)

 • Q-SUN Xe-2-H: täyden spektrin auringonvalo, testirummun pyörivä näytekehikko, kosteudensäätö
 • Q-SUN Xe-2-HS: täyden spektrin auringonvalo, testirummun pyörivä näytekehikko, kosteudensäätö ja vesisuihkutus

Katso lisää vertailutietoja LX-5046 – Q-SUN Specification Bulletin dokumentista tai Ominaisuudet valikosta.

Täyden spektrin ksenonlamput
Ksenon lamput tuottavat parhaan auringonvalon koko spektrin toiston. Q-Lab lamput ovat ilmajäähdytteisiä (eivät vesijäähdytteisiä), minkä ansiosta ne ovat taloudellisempia, tehokkaampia ja vaativat hyvin vähän huoltoa. Lamppujen käyttöikä on 1500 tuntia ja Xe-2 laite käyttää yhtä 1800W lamppua.

Optiset suotimet
Q-SUN Xe-2 mallin optinen suodatinyksikkö on suunniteltu tuottamaan monissa kansainvälisten ilmastorasituksen ja valonkeston testistandardeissa määritellyt spektrit. Nämä standardit soveltuvat moniin teollisuuden ulkotilojen sovelluksiin sekä sisätilakäyttöön sovelluksissa, joissa aurinko voi päästä paistamaan kohteisiin ikkunoiden läpi. Suodatinyksikkö koostuu ulommasta borosilikaattilasisesta sylinteristä ja sisemmästä kahden kaksitasoisen seitsenkulmion muotoon asennetusta 7 kpl suotimen sarjasta.

Lämpötilan valvonta ja säätö
Lämpötilan valvonta on tärkeätä koska se vaikuttaa vanhenemisnopeuteen. Näytteiden altistuslämpötilaa valvotaan tarkasti Q-SUN Xe-2 testilaitteissa mustan paneelianturin ja kammion sisäilman lämpötila-anturin avulla. Mustan paneelianturin lämpötila voidaan säätää vapaasti alueella 35ºC - 103ºC riippuen säteilytystasosta, suotimen tyypistä, lampun iästä, ulkolämpötilasta ja siitä, onko anturi eristetty vai eristämätön. Katso lisätietoja teknisestä tiedotteesta LX-5046 – Q-SUN Specification Bulletin.

Suuri kapasiteetti näytteille
Q-SUN Xe-2 testilaitteessa on suuri kapasiteetti näytteiden käsittelyyn – näytealustalle voidaan asentaa 31 kpl 46 mm x 122 mm näytettä. Vaakasuorat näytepitimet on helppo asentaa ja irrottaa. Katso lisätietoja näytteiden asennus sivuilta tai Lisätarvikkeet valikosta.

SOLAR EYE säteilytystason säätölaitteisto
SOLAR EYE säteilytystason säätölaitteisto valvoo ja ohjaa jatkuvasti lampun säteilytasoa. Tämä takaa tarkan altistuksen valolle ja maksimoi testitulosten toistettavuuden ja toisinnettavuuden. Säteilytystason valvonta toimitetaan aallonpituuksille 340nm tai 300-400nm TUV (Total UV).  Katso lisätietoja teknisestä tiedotteesta LX-5046 - Q-SUN Specification Bulletin.

Kosteudensäätö
Suhteellisen ilmankosteuden (RH) säätö on Q-SUN Xe-2 testilaitteen vakiovaruste. Sen avulla käyttäjä voi samanaikaisesti valvoa ja näyttää suhteellisen ilmankosteuden, mustan paneelianturin lämpötilan ja kammion ilman lämpötilan tietoja. Huomaathan, että Xe-2 laitteen kosteudensäädön asianmukainen toiminta edellyttää puhdistetun veden käyttöä  Katso lisätietoja teknisestä tiedotteesta LX-5046 – Q-SUN Specification Bulletin

Vesisuihku lisävarusteena
Xe-2 testilaitteessa simuloidaan ulkotilojen kosteuden vaikutuksia lisävarusteena toimitettavan puhtaan veden suihkutuslaitteiston avulla. Laiteen yläosaan asennettu suihkutussuutin voidaan ohjelmoida toimintaan joko pimeän tai valaistun syklin aikana.  Huomaathan, että Xe-2 vesisuihkun asianmukainen toiminta edellyttää puhdistetun veden käyttöä. Katso lisätietoja teknisestä tiedotteesta LX-5046 - Q-SUN Specification Bulletin.

Ohjauslaite & erillisohjelmistot
Q-SUN Xe-2 ohjauslaite on suunniteltu toiminnalliseksi ja helppokäyttöiseksi ja se sisältää täydellisen omien toimintojen valvonnan ja virheiden tarkistuksen. Käyttäjä voi valita laiteen ohjelmointiin jonkin viidestä ohjelmointikielestä (englanti, ranska, espanja, italia tai saksa). Ohjausyksikkö valvoo jatkuvasti kaikkien laitteiden tilaa ja toimintaa. Laite ilmoitta näytöllä yksinkertaisin viestein virheistä, rutiinihuollon tarpeesta ja suorittaa tarvittaessa hätäpysäytykset.

Jokainen Q-SUN Xe-2 testilaite on varustettu Ethernet liitynnällä niitä laadunvarmistusjärjestelmiä varten, jotka edellyttävät testiolosuhteiden todentamista dokumentein. Erillisen “Virtual Strip Chart” PC-ohjelman avulla käyttäjä voi automaattisesti tallentaa altistusolosuhteet ja siirtää tiedot suoraan QUV testilaitteelta Windows käyttöjärjestelmällä varustetulle tietokoneelle. Tiedot voidaan myös toimittaa sähköpostitse suoraan Q-Lab tekniseen tukipalveluun asiantuntijoiden arvioitavaksi ja vika-analyysiin.

Auringonvalon tarkka toisto
Q-SUN Xe-2 testilaitteiden ksenonlamput tuottavat todenmukaisimman auringonvalon koko spektrin mukaan lukien ultravioletti- ja infrapunasäteilyn, sekä näkyvän valon osuudet. Monille materiaaleille vaaditaan tarkan simulaation tuottamiseksi altistusta koko spektrille, erityisesti testattaessa värimuutoksia ja valonkestoa.

Pitkäikäset lamput
Q-SUN Xe-2 testilaitteessa käytetään yhtä 1800W ilmajäähdytteistä ksenonlamppua. Ilmajäähdytys alentaa merkittävästi käyttö- ja ylläpitokustannuksia verrattuna vesijäähdytteisiin laitteisiin. Lamppujen käyttöiäksi taataan normaaleissa käyttöolosuhteissa 1500 tuntia.. Katso lisätietoja teknisestä tiedotteesta LX-5046 - Q-SUN Specification Buulletin.

Xe-2 lampun vaihto on nopeata ja helppoa – lamppu on huollettavissa helposti laitteen päältä käsin. Vaihtoa varten käyttäjän on ainoastaan irrotettava yksinkertainen pistoliitin, avattava kaksi säätöruuvia ja irrotettava lampun suojus. Lamppu ja sen suojus voidaan sen jälkeen helposti nostaa ulos testilaitteesta.

Optisten suotimien valikoima erilaisten käyttöolosuhteiden simulointiin
Ksenon lamppujen valo on suodatettava kunkin sovelluksen edellyttämän spektrin tuottamiseksi asianmukaisella tavalla. Spektrin jakauman muutokset voivat vaikuttaa sekä kohteen vanhenemisen nopeuteen, että vauriomekanismiin. Q-SUN Xe-2 testilaitteen suodatinyksikkö koostuu ulommasta borosilikaattilasisesta sylinteristä ja sisemmästä kahden kaksitasoisen seitsenkulmion muotoon asennetusta 7 kpl suotimen sarjasta. Ne on suunniteltu täyttämään käytännössä kaikkien ksenonlampuille märiteltyjen standardien spektrivaatimukset mukaan lukien ISO, ASTM, AATCC, ja autoteollisuuden OEM valmistajien julkaisemat versiot. Q-SUN Xe-2 voi simuloida suoraa auringonvaloa jaa auringonpaistetta ikkunalasin läpi.

Katso lisätietoja teknisestä tiedotteesta  LX-5046 – Q-SUN Specification Bulletin.

Helppo kalibrointi varmistaa tarkkuuden
Q-SUN Xe-2 mustat lämpötilan paneelianturit on kalibroitava säännöllisesti käyttäjän toimesta. Näin voidaan varmistaa tulosten tarkkuus ja yhdenmukaisuus.

Xe-2 mustan paneelianturin kalibrointi on helppoa ja vie vain muutaman minuutin käytettäessä laitteen mukana toimitettavaa CT202 lämpömittaria. Huomaathan, että CT202 lämpömittarin anturi toimitetaan varustettuna joko eristämättömällä mustalla aluslevyllä (CT202/BP) tai eristetyllä mustalla aluslevyllä (CT202/IBP). Anturin on tältä osin oltava yhteensopivaa Xe-1 testilaitteessasi käytetyn anturin kanssa. Edullinen suhteellisen kosteuden ja kammion lämpötilan yhdistelmämittari on suunniteltu vaihdettavaksi vuosittain, eikä sitä voida kalibroida uudelleen.

CT202 lämpömittari on toimitettava vuosittain Q-Labille edullista uudelleenkalibrointia varten. Katso tarkemmat ohjeet esitteestä LW-6008 - Recalibration Return Procedure.   Kalibrointilaboratoriomme ISO17025 akkreditoinnin on suorittanut joko American Association of Laboratory Accreditation (A2LA - Ohio Certificate Number 2382-01, China Certificate Number 2383-02, ja England Certificate Number 2383-03).  Kalibroinnit voidaan jäljittää U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST) asti.

Helppo kalibrointi varmistaa tarkkuuden
Q-SUN Xe-1 SOLAR EYE säteilyvoimakkuuden anturit on kalibroitava säännöllisesti käyttäjän toimesta. Näin voidaan varmistaa tarkat ja yhdenmukaiset tulokset. Xe-2 testilaitteen kalibrointi on helppoa ja se vie vain muutaman minuutin aikaa käytettäessä CR20 kalibrointimittaria.

Huomaathan, että CR20 toimitetaan joko 340nm tai 300-400nm TUV (Total UV) anturilla, jonka on oltava yhteensopiva Xe-2 laitteessasi käytetyn anturin ja suotimien mallin kanssa.

CR20 säteilymittari on toimitettava vuosittain Q-Labille edullista uudelleenkalibrointia varten. Katso tarkemmat ohjeet esitteestä LW-6008 - Recalibration Return Procedure.   Kalibrointilaboratoriomme ISO17025 akkreditoinnin on suorittanut joko American Association of Laboratory Accreditation (A2LA - Ohio Certificate Number 2382-01, China Certificate Number 2383-02, ja England Certificate Number 2383-03).  Kalibroinnit voidaan jäljittää U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST) asti.

Näytteiden asennus
Q-SUN Xe-2 testilaitteessa on suuri kapasiteetti näytteiden käsittelyyn – näytealustalle voidaan asentaa 31 kpl 46 mm x 122 mm näytettä. Vaakasuorat näytepitimet on helppo asentaa ja irrottaa.

Yleisiä tekstiileille suoritettavia testejä varteen on saatavilla valikoima erilaisia ISO ja AATCC testien tekstiilimaskeja ja kuvakehyspitimiä. 

Katso lisätietoja näytteiden asennus sivuilta tai pyydä lisätietoja seuraavista tuotteista:

 • XR-11008-K   Q-SUN Solid Back Specimen Holder Kit, 15 ja 1/2 kpl näytepitimen sarja
 • XR-11448-K   Q-SUN Open Back Specimen Holder Kit, 15 ja 1/2 kpl näytepitimen sarja
 • XR-11291-K   Q-SUN Specimen Holder Conversion Kit, a15 kpl näytepitimen sarja, kukin kahdelle näytteelle
 • XR-11273-K   Q-SUN Textile Picture Frame Holder Kit, 15 ja 1/2 kpl täysikokoisen kuvakehyksen sarja 
 • XR-11168-K   Q-SUN Full Height Textile Mask Kit, ISO 105 B0-2 Method 1, 15 ja 1/2 kpl sarja 1/3 & 2/3 tekstiilimaskeja 
 • XR-11316-K   Q-SUN Half Height Textile Mask Kit, ISO 105 B0-2 Method 1, 31 kpl sarja 1/3 & 2/3 tekstiilimaskeja
 • XR-11369-K   Q-SUN Full Height Textile Mask Kit, ISO 105 B0-2 Method 2, 15 ja 1/2 kpl sarja 1/4, 1/2 & 3/4 tekstiilimaskeja
 • XR-11376-K   Q-SUN Half Height Textile Mask Kit, ISO 105 B0-2 Method 2, 31 kpl sarja 1/4, 1/2 & 3/4 tekstiilimaskeja
 • XR-11368-K   Q-SUN Blue Wool Holder for ISO 105 B04 
 • XR-11315-K   Q-SUN Picture Frame Textile Holder Kit, 31 kpl puolikorkean kuvakehyksen sarja
 • XR-11229-K   Q-SUN AATCC Textile Masks, 100 kpl sarja AATCC TM 16-3 paperimaskeja

Tekniset laitetiedot

Tekniset artikkelit

Esitteet

Tekniset laitetiedot

Laitteiden käyttöohjeet

 

Laitteet

Ota yhteyttä

 1.  

Q-Lab Puhelinnumerot

USA: +1-440-835-8700
Florida ja Arizona Testipalvelut: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site