Q-SUN Xe-2 Xenon Test Chamber

Q-SUN Xe-2 Xenon Test Chamber
Klik om de afbeelding te vergroten
 
Q-SUN Xe-2 Xenon Test Chamber Xe-2 Rotating Rack Lamp and Optical Filter Light Testing Diagram Q-SUN Family Calibration Cord Calibration Door Calibration Radiometer Calibration Sensor Control Panel Relative Humidity Control Rotating Rack Specimen Holders Xe-2 Tester in Lab
Klik om de afbeelding te wijzigen

De Q-SUN Xe-2 xenontestkamer met roterende drum reproduceert de schade die door volspectrum zonlicht en regen wordt veroorzaakt. In enkele dagen of weken (afhankelijk van het product) kan de Q-SUN Xe-2 tester de schade reproduceren die in de open lucht na maanden of jaren optreedt.

De Xe-2 tester is een testkamer met alle functies voor de beproeving van de verwering, lichtechtheid en lichtstabiliteit, tegen een buitengewoon voordelige prijs. De kritieke testparameters kunnen nauwkeurig worden gecontroleerd: spectrum, irradiantie, relatieve vochtigheid, temperatuur in de kamer en black panel/black standard temperatuur. Waterbesproeiing is als optie verkrijgbaar.

De veelzijdige Q-SUN Xe-2 tester is de eenvoudigste, meest betrouwbare en gebruiksvriendelijke testunit met roterende xenonlamp op de markt.


De nieuwe norm voor xenontesters met roterend drum
De Q-SUN Xe-2 xenontester met roterend drum is een testkamer met alle functies voor de beproeving van verwering en lichtechtheid tegen een buitengewoon voordelige prijs. De xenonlamp van de Q-SUN Xe-2 tester geeft de beste overeenkomst met het volledige spectrum van het zonlicht. Diverse optische filters voor vrijwel alle globale xenontestnormen zijn verkrijgbaar. De simultane, nauwkeurige controle van de relatieve vochtigheid, de luchttemperatuur in de kamer en de black panel/black standaard temperatuur is standaard. Een optionele waterbesproeiing kan worden toegevoegd om de erosiewerking van regen te simuleren.

Gebruiksvriendelijk
De Q-SUN Xe-2 xenontestkamer is gemakkelijk te installeren, te gebruiken en te onderhouden. Speciaal ontworpen samplehouders vereenvoudigen de montage en de evaluatie van de samples. De Xe-2 tester is volledig automatisch en kan continu werken, 24 uren per dag en 7 dagen per week. Andere kenmerken:

 • Opmerkelijk eenvoudige gebruikersinterface in vijf door de gebruiker te kiezen talen: Engels, Frans, Spaans, Italiaans en Duits
 • Ingebouwde Ethernet-aansluiting voor dataregistratie, met meegeleverde software 
 • Volledige zelfdiagnose met waarschuwingen en serviceherinneringen 
 • Snelle, eenvoudige ijking door de gebruiker dankzij het gepatenteerde AUTOCAL systeem

Snelle resultaten
Een product dat in de open lucht aan rechtstreeks zonlicht wordt blootgesteld, ondergaat slechts enkele uren per dag een maximale lichtintensiteit. De Q-SUN Xe-2 tester kan de resultaten versnellen door de samples gedurende 24 uur per dag, elke dag, aan het equivalent van zonlicht van de middag, in de zomer te onderwerpen. Dit kan de aantasting van de samples sterk versnellen.

Betaalbaar
De Q-SUN Xe-2 tester is speciaal ontworpen als een betaalbare xenontester met roterende drum. Met zijn lage aankoopprijs, goedkope lampen en beperkte werkingskosten bepaalt deze tester een nieuwe standaard voor de beproeving op het gebied van lichtechtheid. Zelfs het kleinste laboratorium kan zich voortaan xenontests met roterend rek van de verwering en de lichtstabiliteit veroorloven.

Modellen (zie ook de tabblad Kenmerken) 

 • Q-SUN Xe-2-H: volspectrum zonlicht, samplehouder met roterende trommel, regeling van de vochtigheid  
 • Q-SUN Xe-2-HS: volspectrum zonlicht, samplehouder met roterende trommel, regeling van de vochtigheid en waterbesproeiing

Raadpleeg het LX-5046 - Q-SUN specificatiebulletin voor vergelijkende informatie, of raadpleeg de tabblad Kenmerken.

Volspectrum xenonlampen
Xenonlampen geven de beste reproductie van het volledige spectrum van natuurlijk zonlicht. De lampen van Q-Lab zijn luchtgekoeld en niet watergekoeld. Daardoor zijn ze voordeliger, uiterst efficiënt en zeer onderhoudsvriendelijk. De lampen gaan 1500 uren mee. De Q-SUN Xe-2 werkt met één lamp van 1800 W per machine.

Optische filters
De optische filters van de Q-SUN Xe-2 zijn ontworpen om het spectra te produceren die door veel globale normen voor verwerings- en lichtechtheidsproeven worden voorgeschreven. Deze normen gelden voor diverse sectoren, voor toepassingen in de open lucht en voor interieurtoepassingen waarin het zonlicht door een venster binnenvalt. Het armatuur bestaat uit een buitencilinder van boorsilicaat en twee reeksen van 7 binnenfilters, opgesteld in een heptagoon (zevenkant) met twee lagen.

Temperatuurmonitoring en -controle
De temperatuurcontrole is belangrijk omdat de temperatuur de snelheid van de aantasting beïnvloedt. In de Q-SUN Xe-2 tester wordt de blootstellingstemperatuur van de samples nauwkeurig geregeld met behulp van een black panel temperatuursensor en sensor voor de luchttemperatuur in de kamer. De black panel temperatuur kan op elke waarde tussen 35°C en 103°C worden ingesteld, afhankelijk van de eventuele isolatie van de sensor, het stralingsniveau, het filtertype, de ouderdom van de lamp, de luchttemperatuur in de kamer en de omgevingstemperatuur. Raadpleeg het LX-5046 – Q-SUN specificatiebulletin.

Grote samplecapaciteit
De Q-SUN Xe-2 tester heeft een grote capaciteit voor het plaatsen van samples. In deze unit kunnen 31 samples van elk 46 mm x 122 mm geplaatst worden. De verticaal gemonteerde samplehouders zijn zeer gemakkelijk te plaatsen en te verwijderen. Raadpleeg de pagina Samplemontage of het tabblad Accessoires voor meer informatie.

SOLAR EYE stralingsregeling
Het SOLAR EYE systeem voor stralingsregeling monitort en controleert de straling van de lamp doorlopend. Dit verzekert een nauwkeurige lichtblootstelling en maximaliseert de herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid van de testresultaten. Stralingscontrole is beschikbaar voor 340 nm of 300-400 nm TUV (Total UV). Raadpleeg het LX-5046 – Q-SUN specificatiebulletin.

Controle van de luchtvochtigheid
De controle van de relatieve vochtigheid is een standaard functie van de Q-SUN Xe-2 tester. De gebruiker kan de relatieve vochtigheid, de black panel temperatuur en de luchttemperatuur in de kamer controleren. Voor een goede werking van de vochtigheidscontrole van de Xe-2 is gezuiverd water nodig is. Raadpleeg het LX-5046 – Q-SUN specificatiebulletin.

Optionele waterbesproeiing
Aantasting door vocht in de open lucht wordt in de Xe-2 tester gesimuleerd met een optionele waterbesproeiing. Een sproeier is boven in de kamer aangebracht. De besproeiing kan worden geprogrammeerd om tijdens de donkere of de verlichte cyclus te werken. Voor een goede werking van de Xe-2 met waterbesproeiing en vochtigheidscontrole is gezuiverd water nodig. Raadpleeg LX-5046 – Q-SUN specificatiebulletin.

Regelingen en optionele software
e regelaar van de Q-SUN Xe-2 is ontworpen om zowel functioneel als gebruiksvriendelijk te zijn. Hij kan in vijf door de gebruiker te kiezen talen worden geprogrammeerd (Engels, Frans, Spaans, Italiaans en Duits) en heeft een volledige zelfdiagnose voor de foutcontrole. De regelaar monitort de status en de prestaties van alle systemen doorlopend en geeft eenvoudige waarschuwingsmeldingen, routine serviceherinneringen en schakelt de machine uit als dat om veiligheidsredenen nodig is.

Voor kwaliteitssystemen die een gedocumenteerd bewijs van de beproevingsomstandigheden vereisen, is elke Q-SUN Xe-2 tester voorzien van een Ethernet-aansluiting. Met de optionele "Virtual Strip Chart" software voor pc kan de gebruiker de blootstellingsomstandigheden automatisch registreren en de gegevens rechtstreeks van de Q-SUN tester naar een Windows-computer sturen. De gegevens kunnen ook rechtstreeks naar de technische ondersteuningsdienst van Q-Lab worden gemaild, voor deskundige probleemoplossing en diagnoses.

Zonlichtsimulatie
De xenonlamp van de Q-SUN Xe-2 tester produceert de meest realistische reproductie van het volledige spectrum van het zonlicht, met inbegrip van ultraviolet, zichtbaar licht en infrarood. Sommige materialen vereisen een blootstelling aan het volledige spectrum voor een nauwkeurige simulatie, vooral bij het testen op verkleuring en lichtechtheid van textiel.

Lampen met lange levensduur
De Q-SUN Xe-2 tester gebruikt één xenonlamp van 1800 W met luchtkoeling. Luchtkoeling beperkt de werkings- en onderhoudskosten beduidend in vergelijking met lampen met waterkoeling. De levensduur van een lamp bedraagt gegarandeerd 1500 uren in normale bedrijfsomstandigheden. Raadpleeg het  LX-5046 –Q-SUN specificatiebulletin.

Men kan de lamp van de Xe-2 gemakkelijk en snel vervangen. Dit kan omdat de lamp goed bereikbaar is langs de bovenzijde van de tester. Voor de vervanging volstaat het dat de gebruiker een luikje opent, een stelschroef losmaakt en de verende vinger verwijdert. Men kan de lamp en haar behuizing dan gewoon uit de tester nemen.

Een selectie optische filters voor de simulatie van diverse omstandigheden
Xenonlicht moet worden gefilterd om het juiste spectrum voor een gegeven toepassing te krijgen. Spectrumverschillen kunnen zowel de snelheid als het type van de aantasting beïnvloeden. De optische armaturen van de Q-SUN Xe-2 tester bestaan uit een buitencilinder van boorsilicaat of kwartsglas en twee reeksen van 7 binnen filters, opgesteld in een heptagoon (zevenkant) met twee lagen.  Ze zijn ontworpen om aan de spectrumvereisten te voldoen van vrijwel alle globale normen voor xenonbooglampen, met inbegrip van die van ISO, ASTM, AATCC en de OEM's van de autosector. De Q-SUN Xe-2 kan rechtstreeks zonlicht of zonlicht door vensterglas simuleren.

Raadpleeg het LX-5046 – Q-SUN specificatiebulletin.

Een vlotte ijking garandeert nauwkeurigheid
De Q-SUN Xe-2 black panel temperatuursensor moet periodiek door de gebruiker worden geijkt. Dit verzekert de accuraatheid en de consistentie van de resultaten.

Met de meegeleverde CT202 thermometer kan men de Xe-2 black panel temperatuursensor gemakkelijk en in slechts enkele minuten ijken. De CT202 ijkingsthermometer kan met een niet-geïsoleerd of met een geïsoleerde black panel sensor (respectievelijk CT202/BP en CT202/IBP) worden geleverd. De sensor moet overeenkomen met de in de Xe-2 tester gebruikte sensor. De voordelige combinatiesensor voor de relatieve vochtigheid/luchttemperatuur is ontworpen om eenmaal per jaar te worden vervangen en kan niet worden geijkt.

De CR202 thermometer moet eenmaal per jaar voor een herijking naar Q-Lab worden teruggestuurd. Raadpleeg LW-6008 - retourprocedure voor ijking. Onze ijkingslaboratoria hebben de ISO 17025-erkenning van de American Association of Laboratory Accreditation (A2LA - Ohio Certificate Number 2382-01, China Certificate Number 2383-02, en England Certificate Number 2383-03) ontvangen. De ijking is traceerbaar naar het U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST).

Een vlotte ijking garandeert nauwkeurigheid
De Q-SUN Xe-2 SOLAR EYE irradiantiesensor moet periodiek door de gebruiker worden geijkt. Dit verzekert de accuraatheid en de consistentie van de resultaten. Met de meegeleverde CR20 radiometer kan men de Xe-2 tester gemakkelijk en in slechts enkele minuten ijken.

De CR20 kan met een 340 nm of 300-400 nm TUV (Total UV) sensor worden geleverd. Dit moet overeenkomen met het type van de sensor en de filter van de Xe-2.

De CR20 radiometer moet eenmaal per jaar voor een herijking naar Q-Lab worden teruggestuurd. Raadpleeg LW-6008 - retourprocedure voor ijking. Onze ijkingslaboratoria hebben de ISO 17025-erkenning van de American Association of Laboratory Accreditation (A2LA - Ohio Certificate Number 2382-01, China Certificate Number 2383-02, en England Certificate Number 2383-03) ontvangen. De ijking is traceerbaar naar het U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST).
 

Samplemontage
De Q-SUN Xe-2 tester heeft een grote capaciteit voor samples. Deze unit kan 31 samples van elk 46 mm x 122 mm bevatten. De verticaal gemonteerde samplehouders zijn zeer gemakkelijk te plaatsen en te verwijderen.

Voor courante textielproeven zijn een groot aantal verschillende ISO en AATCC textielmaskers en fotolijsthouders verkrijgbaar.

Bezoek onze pagina Samplemontage, raadpleeg LX-5047 – Q-SUN samplemontage of informeer naar de volgende artikelnummers:

 • XR-11008-K   Q-SUN samplehouders, set van 15 + 1/2
 • XR-11448-K   Q-SUN open rug samplehouders, set van 15 + 1/2
 • XR-11291-K   Q-SUN conversiepakket voor samplehouders, 2 samples per houder, set van 15
 • XR-11273-K   Q-SUN fotolijsthouders voor textiel, volledige hoogte, set van 15 + 1/2 
 • XR-11168-K   Q-SUN textielmaskers volledige hoogte, ISO 105 B0-2 Methode 1, 1/3 & 2/3 maskers, set van 15 + 1/2
 • XR-11316-K   Q-SUN textielmaskers halve hoogte, ISO 105 B0-2 Methode 1, 1/3 & 2/3 maskers, set van 31 
 • XR-11369-K   Q-SUN textielmaskers volledige hoogte, ISO 105 B0-2 Methode 2, 1/4, 1/2 & 3/4 maskers, set van 15 + 1/2
 • XR-11376-K   Q-SUN textielmaskers halve hoogte, ISO 105 B0-2 Methode 2, 1/4, 1/2 & 3/4 maskers, set van 31 
 • XR-11368-K   Q-SUN blauwwol houder ISO 105 B04 
 • XR-11315-K   Q-SUN fotolijsthouders voor textiel, halve hoogte, set van 31 
 • XR-11229-K   Q-SUN AATCC-textielmaskers, papieren maskers voor AATCC TM 16-3, set van 100

Technische bulletins

Technische artikelen

Brochures

Specificatie bulletins

Handleidingen

 

Producten

Raadpleeg ons

 1.  

Q-Lab Telefoonnummers

USA: +1-440-835-8700
Florida & Arizona Testdiensten: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site