RADIOMETERS AND CALIBRATED THERMOMETERS

Universal Calibrator
Kliknij, aby powiększyć obraz
 
Universal Calibrator Universal Calibrator Calibrating with the Universal Calibrator Radiometers and Thermometers radiometer calibration RH Sensor for weathering tester
Kliknij, aby zmienić obraz

Wszystkie aparaty badawcze QUV i Q-SUN wyposażone są w czujnik temperatury czarnego wzorca do monitorowania i utrzymywania temperatury wewnątrz komory. W niektórych modelach Q-SUN, czujnik temperatury powietrza w komorze może go zastępować lub być stosowany jednocześnie.

Czujnik temperatury czarnego wzorca w komorze badawczej musi być okresowo kalibrowany. W komorze QUV, wykonuje się to za pomocą dowolnego termometru referencyjnego. W przypadku komór badawczych Q-SUN, musi być stosowany specjalny referencyjny termometr czarnego wzorca. Termometr referencyjny wymaga kalibracji raz w roku. Wszystkie komory badawcze QUV i Q-SUN są wyposażone w system kontroli natężenia promieniowania SOLAR EYE (z wyjątkiem modelu QUV/basic). System SOLAR EYE monitoruje i utrzymuje dokładny poziom natężenia promieniowania wewnątrz komory badawczej.

Czujnik systemu SOLAR EYE musi być okresowo kalibrowany przez użytkownika. Wykonuje się to przy pomocy specjalnego radiometru kalibracyjnego. Radiometr ten musi być kalibrowany raz w roku.

System uniwersalnego kalibratora (UC) służy do kalibracji temperatury w aparatach Q-SUN i kalibracji natężenia promieniowania w aparatach QUV i Q-SUN. System ten składa się z podręcznego wyświetlacza, który może być używany, jako “podłącz i używaj” z wszystkimi czujnikami natężenia promieniowania i temperatury. Q-Lab serwisuje i obsługuje również istniejące radiometry kalibracji (CR10 i CR20) oraz termometry kalibracyjne (CT202). Każdy system może być używany z dowolnym aparatem QUV lub Q-SUN.


Kalibracja termometru QUV
Czujnik temperatury czarnego wzorca komór QUV musi być okresowo kalibrowany w celu zapewnienia dokładnych i spójnych wyników.  Kalibracja czujnika temperatury czarnego wzorca komór QUV jest prosta i wykonuje się ją za pomocą dowolnego standardowego termometru referencyjnego.

Czujniki temperatury zwykle nie wymagają wymiany.  W przypadku mało prawdopodobnej awarii, wymianę czujnika można zamówić podając następujący numer katalogowy części:

 • V-2156-X              QUV Czujnik temperatury czarnego wzorca (wymiana w razie potrzeby)

Kalibracja termometru Q-SUN
Wszystkie czujniki wzorca czarnego termometru Q-SUN muszą być okresowo kalibrowane przez użytkownika, aby zapewnić dokładne i spójne wyniki.  Kalibracja czujnika czarnego termometru jest prosta dzięki skalibrowanemu czujnikowi temperatury systemu uniwersalnego kalibratora UC202 i przenośnemu wyświetlaczowi UC1, lub dotychczasowemu termometrowi CT202 i zajmuje tylko kilka minut.  Należy pamiętać, że termometry CT202 i UC202 dostarczane są z nieizolowanym lub izolowanym czujnikiem czarnego termometru i muszą być zgodne z typem czujnika aktualnie stosowanego w aparacie Q-SUN.

Kalibracja termometrów UC202 i CT202 musi być przeprowadzana co roku. Termometry UC202 zostały zaprojektowane tak, aby były jednorazowe i tanie i powinny być wymieniane, co roku na świeżo skalibrowany UC202. Termometr CT202 musi być zwracany do Q-Lab raz w roku w celu dokonania niedrogiej rekalibracji. Jednostki UC202 mogą również zostać zwrócone do kalibracji, dla użytkowników, którzy preferują ponowną kalibrację do wymiany.  Nasze laboratoria kalibracyjne posiadają certyfikat ISO 17025 akredytowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Akredytacji Laboratoriów (A2LA - Numer certyfikatu Ohio 2382-01, Numer Certyfikatu Chiny 2383-02 oraz Numer Certyfikatu Anglia 2383-03).  Kalibracje są możliwe do śledzenia w U.S. Narodowy Instytut Norm i Technologii (NIST).  Patrz Procedura zwrotu do rekalibracji.

 

W aparatach Q-SUN Xe-1, komora może być wyposażona opcjonalnie w czujnik temperatury powietrza w komorze (w modelach Xe-1 z układem chłodzenia).  Kalibracja czujnika temperatury w komorze Xe-1 jest prosta i wykonuje się ją przy pomocy dowolnego standardowego termometru referencyjnego.

W obydwu modelach Q-SUN Xe-2 i Xe-3, tani, zespolony czujnik temperatury powietrza/wilgotności względnej w komorze został starannie zaprojektowany i przeznaczony do jednorazowego użycia.  Powinien być wymieniany raz w roku i nie podlega ponownej kalibracji.

Poniżej przedstawiono numery katalogowe termometru Q-SUN:

 • X-10235-X — Q-SUN Xe-1/Xe-3 Czujnik temperatury czarnego wzorca (wymiana w razie potrzeby)
 • X-7778-X — Q-SUN Xe-1/Xe-3 Izolowany czujnik temperatury czarnego wzorca (wymiana w razie potrzeby)
 • XR-11463-X — Q-SUN Xe-2 Czujnik temperatury czarnego wzorca (wymiana w razie potrzeby)
 • XR-11464-X — Q-SUN Xe-2 Izolowany czujnik temperatury czarnego wzorca (wymiana w razie potrzeby)
 • X-10415-K — Q-SUN Czujnik temperatury powietrza komory/wilgotności względnej (wymiana raz w roku)
 • UC1 — Ręczny wyświetlacz uniwersalnego kalibratora
 • UC202/BP — System uniwersalnego kalibratora kalibracji termometru czarnego wzorca aparatu Q-SUN
 • UC202/IBP — System uniwersalnego kalibratora izolowanego termometru kalibracji czarnego wzorca aparatu Q-SUN
 • CT202/RECAL — Ponowna kalibracja termometru kalibracyjnego UC202 (zalecana jest coroczna wymiana, ale dostępna
  jest roczna rekalibracja)

Radiometr kalibracyjny QUV
W przypadku wszystkich modeli z wyjątkiem QUV/basic, czujnik promieniowania QUV SOLAR EYE musi być okresowo kalibrowany przez użytkownika.  Zapewni to dokładne i spójne wyniki.  Kalibracja aparatu QUV jest prosta dzięki systemowi AUTOCAL i uniwersalnemu kalibratorowi czujnika natężenia promieniowania UC10/uv lub dotychczasowemu radiometrowi kalibracji CR10 i zajmuje to tylko kilka minut.  Radiometry kalibracji QUV są przystosowane do kalibrowania aparatu QUV z lampami UV-A lub UV-B.  W przypadku QUV/cw (białe światło) należy użyć inteligentnego czujnika UC10/cw lub radiometru kalibracyjnego CR10/cw.

Kalibracja radiometrów UC10 i CR10 musi być wykonywana corocznie. Czujniki UC10 zostały zaprojektowane tak, aby były jednorazowe i tanie i powinny być wymieniane co roku, na świeżo skalibrowane UC10. Radiometr CR10 musi być zwracany do Q-Lab raz w roku w celu dokonania niedrogiej rekalibracji. Jednostki UC10 mogą być również zwrócone do kalibracji, dla użytkowników, którzy preferują ponowną kalibrację do wymiany. Patrz Procedura zwrotu do rekalibracji. Nasze laboratoria kalibracji posiadają ISO 17025 akredytowanych  przez Amerykańskie Stowarzyszenie Akredytacji Laboratoriów (A2LA - Numer certyfikatu Ohio 2382-01, Numer Certyfikatu Chiny 2383-02 oraz Numer Certyfikatu Anglia 2383-03).  Kalibracje są możliwe do śledzenia w U.S. Narodowy Instytut Norm i Technologii (NIST). 

Typowe numery części radiometru QUV przedstawiono poniżej:
UC1  —  Ręczny wyświetlacz uniwersalnego kalibratora
UC10/uv —  Radiometr kalibracji QUV (Lampy UVA i UVB)
UC10/cw —  Radiometr kalibracji QUV (lampy białego światła)
UC10/RECAL — Ponowna kalibracja radiometru kalibracyjnego UC10 (zalecana jest coroczna wymiana, ale dostępna jest roczna rekalibracja)
CR10/RECAL — Rekalibracja CR10 (zalecana rocznie)

Radiometry kalibracyjne Q-SUN
Wszystkie czujniki natężenia promieniowania Q-SUN SOLAR-EYE muszą być okresowo kalibrowane przez użytkownika, aby zapewnić dokładne i spójne wyniki.  Kalibracja aparatu Q-SUN jest prosta dzięki radiometrowi kalibracji uniwersalnego systemu kalibratora UC20 lub dotychczasowemu radiometrowi kalibracji CR20 i zajmuje to kilka minut.  Zarówno urządzenia UC20, jak i CR20 są wyposażone w czujnik TUV 340nm, 420nm lub 300-400nm (Całkowite UV) i muszą być zgodne z typem czujnika faktycznie używanym w aparacie Q-SUN. Radiometry kalibracyjne CR20 muszą również pasować do filtru optycznego używanego w Q-SUN. 

Kalibracja radiometrów UC20 i CR20 musi być wykonywana corocznie. Czujniki UC20 zostały zaprojektowane tak, aby były jednorazowe i ekonomiczne i powinny być wymieniane, co roku na świeżo skalibrowane UC20. Radiometr CR20 musi być zwracany do Q-Lab raz w roku w celu wykonania niedrogiej rekalibracji. Jednostki UC20 mogą również zostać zwrócone do kalibracji, dla użytkowników, którzy preferują ponowną kalibrację do wymiany.  Patrz Procedura zwrotu do rekalibracji.  Nasze laboratoria kalibracji posiadają ISO 17025 akredytowanych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Akredytacji Laboratoriów (A2LA).  Kalibracje są możliwe do śledzenia w U.S. Narodowy Instytut Norm i Technologii (NIST).

Typowe numery części radiometru Q-SUN przedstawiono poniżej:
UC1 — Ręczny wyświetlacz uniwersalnego kalibratora

UC20/340 — Radiometr kalibracyjny Q-SUN 340 nm
UC20/420 — Radiometr kalibracyjny Q-SUN 420 nm
UC20/TUV — Radiometr kalibracyjny Q-SUN TUV (Całkowite UV)
UC20/LUX — Radiometr kalibracyjny Q-SUN Xe-1 i Xe-3 LUX
UC20/RECAL — Ponowna kalibracja radiometru kalibracyjnego UC20 (zalecana jest coroczna wymiana, ale dostępna jest roczna rekalibracja)

Broszury

Specyfikacje

Equipment Operating Manuals

Operating manuals have moved to Q-Portal, Q-Lab’s new customer portal. Please login to Q-Portal using your Q-Lab.com username and password, or create a new account and register your equipment to access your manual.
 

Produkty

Kontakt

 1.  

Q-Lab Telefon

USA: +1-440-835-8700
Floryda & Arizona Usługi badawcze: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site