RADIOMETERS AND CALIBRATED THERMOMETERS

Universal Calibrator
Kliknij, aby powiększyć obraz
 
Universal Calibrator Universal Calibrator Calibrating with the Universal Calibrator Radiometers and Thermometers radiometer calibration RH Sensor for weathering tester
Kliknij, aby zmienić obraz

Wszystkie aparaty badawcze QUV i Q-SUN wyposażone są w czujnik temperatury czarnego wzorca do monitorowania i utrzymywania temperatury wewnątrz komory. W niektórych modelach Q-SUN, czujnik temperatury powietrza w komorze może go zastępować lub być stosowany jednocześnie.

Czujnik temperatury czarnego wzorca w komorze badawczej musi być okresowo kalibrowany. W komorze QUV, wykonuje się to za pomocą dowolnego termometru referencyjnego. W przypadku komór badawczych Q-SUN, musi być stosowany specjalny referencyjny termometr czarnego wzorca. Termometr referencyjny wymaga kalibracji raz w roku. Wszystkie komory badawcze QUV i Q-SUN są wyposażone w system kontroli natężenia promieniowania SOLAR EYE (z wyjątkiem modelu QUV/basic). System SOLAR EYE monitoruje i utrzymuje dokładny poziom natężenia promieniowania wewnątrz komory badawczej.

Czujnik systemu SOLAR EYE musi być okresowo kalibrowany przez użytkownika. Wykonuje się to przy pomocy specjalnego radiometru kalibracyjnego. Radiometr ten musi być kalibrowany raz w roku.


Kalibracja termometru QUV
Czujnik temperatury czarnego wzorca komór QUV musi być okresowo kalibrowany w celu zapewnienia dokładnych i spójnych wyników.  Kalibracja czujnika temperatury czarnego wzorca komór QUV jest prosta i wykonuje się ją za pomocą dowolnego standardowego termometru referencyjnego.

Czujniki temperatury zwykle nie wymagają wymiany.  W przypadku mało prawdopodobnej awarii, wymianę czujnika można zamówić podając następujący numer katalogowy części:

 • V-2156-X              QUV Czujnik temperatury czarnego wzorca (wymiana w razie potrzeby)

Kalibracja termometru Q-SUN
Wszystkie czujniki temperatury czarnego wzorca komór Q-SUN muszą być okresowo kalibrowane przez użytkownika w celu zapewnienia dokładnych i spójnych wyników.  Kalibracja czujnika temperatury czarnego wzorca jest prosta przy użyciu termometru CT202 i zajmuje zaledwie kilka minut.  Należy zauważyć, że termometr CT202 jest wyposażony w izolowany lub nieizolowany czujnik temperatury czarnego wzorca i musi pasować do typu czujnika faktycznie używanego w aparacie Q-SUN.

Termometr CT202 musi być wysyłany raz w roku do firmy Q-Lab w celu niezbyt kosztownej ponownej kalibracji. Nasze laboratoria kalibracyjne w USA i Anglii spełniają normę ISO 17025 i są akredytowane przez American Association of Laboratory Accreditation  (A2LA - Ohio Certificate Number 2382-01, China Certificate Number 2383-02, i England Certificate Number 2383-03).  Kalibracje są spójne z wymaganiami U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST). Patrz Procedura zwrotu do rekalibracji.

W aparatach Q-SUN Xe-1, komora może być wyposażona opcjonalnie w czujnik temperatury powietrza w komorze (w modelach Xe-1 z układem chłodzenia).  Kalibracja czujnika temperatury w komorze Xe-1 jest prosta i wykonuje się ją przy pomocy dowolnego standardowego termometru referencyjnego.

W obydwu modelach Q-SUN Xe-2 i Xe-3, tani, zespolony czujnik temperatury powietrza/wilgotności względnej w komorze został starannie zaprojektowany i przeznaczony do jednorazowego użycia.  Powinien być wymieniany raz w roku i nie podlega ponownej kalibracji.

Poniżej przedstawiono numery katalogowe termometru Q-SUN:

 • X-10235-X             Q-SUN Xe-1/Xe-3 Czujnik temperatury czarnego wzorca (wymiana w razie potrzeby)
 • X-7778-X               Q-SUN Xe-1/Xe-3 Izolowany czujnik temperatury czarnego wzorca (wymiana w razie potrzeby)
 • XR-11463-X           Q-SUN Xe-2 Czujnik temperatury czarnego wzorca (wymiana w razie potrzeby)
 • XR-11464-X           Q-SUN Xe-2 Izolowany czujnik temperatury czarnego wzorca (wymiana w razie potrzeby)
 • X-10415-K             Q-SUN Czujnik temperatury powietrza komory/wilgotności względnej (wymiana raz w roku)
 • CT202/BP              Q-SUN Termometr kalibracyjny czarnego wzorca z kasetą
 • CT202/IBP             Q-SUN Izolowany termometr kalibracyjny czarnego wzorca z kasetą
 • CT202/RECAL       Rekalibracja fabryczna termometru CT202 (zalecana raz w roku)

Radiometr kalibracji QUV
Dla wszystkich modeli z wyjątkiem modelu QUV/basic, czujnik natężenia promieniowania QUV SOLAR EYE musi być okresowo kalibrowany przez użytkownika.  Zapewni to dokładność i spójność wyników.  Kalibracja aparatu QUV jest prosta przy użyciu systemu AUTOCAL oraz radiometru kalibracyjnego CR10 i zajmuje zaledwie kilka minut.  Radiometr kalibracyjny CR10 jest przystosowany do kalibracji aparatu QUV zarówno z lampami UV-A, jaki i UV-B.  Do kalibracji aparatu QUV/cw (światło zimne białe), musi być używany radiometr kalibracyjny CR10/cw.

Radiometr kalibracyjny CR10 musi być wysyłany raz do roku do firmy Q-Lab w celu niezbyt kosztownej ponownej kalibracji. Patrz LW-6008 - Procedura zwrotu do rekalibracji. Nasze laboratoria kalibracyjne w USA i w Anglii spełniają ISO 17025 i są akredytowane przez American Association of Laboratory Accreditation  (A2LA - Ohio Certificate Number 2382-01, China Certificate Number 2383-02, i England Certificate Number 2383-03).  Kalibracje są spójne z wymaganiami U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST).  

Poniżej przedstawiono numery katalogowe radiometrów QUV:

 • CR10                 QUV Radiometr kalibracyjny z kasetą (lampy UVA i UVB)
 • CR10/cw            QUV Radiometr kalibracyjny z kasetą (świetlówki)
 • CR10/RECAL    Rekalibracja fabryczna CR10 (zalecana corocznie)

Radiometr kalibracji Q-SUN
Wszystkie czujniki natężenia promieniowania Q-SUN SOLAR-EYE muszą być okresowo kalibrowane przez użytkownika w celu zapewnienia dokładnych i spójnych wyników.  Kalibracja aparatu badawczego Q-SUN jest prosta przy użyciu dostarczonego radiometru kalibracyjnego CR20 i zajmuje zaledwie kilka minut.  Należy zauważyć, że radiometr CR20 jest wyposażony w czujnik natężenia promieniowania 340nm, 420nm lub 300-400nm TUV (Całkowite UV) i musi pasować do typu czujnika i filtra aktualnie używanego w aparacie Q-SUN.

Radiometry CR10, CR10/cw i CR20 muszą być wysyłane do firmy Q-Lab raz w roku w celu niezbyt kosztownej rekalibracji fabrycznej.  Patrz LW-6008 - Procedura zwrotu do rekalibracji.  Nasze laboratoria kalibracyjne w USA i Anglii UK działają w oparciu o ISO 17025 i są akredytowane przez American Association of Laboratory Accreditation (A2LA).   Kalibracje są spójne z wymaganiami U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST).

Poniżej przedstawiono wspólne numery katalogowe radiometrów Q-SUN:

 • CR20                 Q-SUN Radiometr kalibracyjny pasma wąskiego z kasetą (należy określić punkt sprawdzania i filtr optyczny)
 • CR20/TUV         Q-SUN TUV (Całkowite UV) Radiometr kalibracyjny z kasetą
 • CR20/LUX         Q-SUN Xe-1 i Xe-3 Radiometr kalibracyjny LUX z kasetą
 • CR20/RECAL    Rekalibracja fabryczna CR20 (zalecana rocznie)

Broszury

Specyfikacje

 

Produkty

Kontakt

 1.  

Q-Lab Telefon

USA: +1-440-835-8700
Floryda & Arizona Usługi badawcze: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site