Q-SUN Xe-2 Xenon Test Chamber

Q-SUN Xe-2 Xenon Test Chamber
Kliknij, aby powiększyć obraz
 
Q-SUN Xe-2 Xenon Test Chamber Xe-2 Rotating Rack Lamp and Optical Filter Light Testing Diagram Q-SUN Family Calibration Cord Calibration Door Calibration Radiometer Calibration Sensor Control Panel Relative Humidity Control Rotating Rack Specimen Holders Xe-2 Tester in Lab
Kliknij, aby zmienić obraz

Komora Q-SUN Xe-2 z lampą ksenonową i obrotowym uchwytem odtwarza uszkodzenia spowodowane przez działanie całkowitego widma światła słonecznego oraz deszcz. W ciągu kilku dni lub tygodni, komora testowa Q-SUN Xe-2 może odtworzyć uszkodzenia materiału, które powstają w ciągu miesięcy lub lat w warunkach atmosferycznych.

Aparat badawczy Xe-2 jest w pełni funkcjonalną komorą do badań starzeniowych, odporności na światło i fotostabilności w przystępnej cenie. Zapewnia precyzyjną kontrolę krytycznych parametrów badania obejmującą widmo, natężenie promieniowania, wilgotność względną, temperaturę w komorze i temperaturę wzorcową czarnego termometru. Opcjonalnie dostępny jest system natrysku wodą.

Uniwersalna komora badawcza Q-SUN Xe-2 jest najprostszą, najbardziej niezawodną i najłatwiejszą w obsłudze dostępną komorą badawczą z lampą ksenonową i obrotowym uchwytem na próbki.


Nowy standard w komorach ksenonowych z obrotowym uchwytem na próbki
Komora ksenonowa z obrotowym uchwytem na próbki Q-SUN Xe-2 jest w pełni funkcjonalną komorą do badań starzeniowych, odporności na światło i fotostabilności w przystępnej cenie. Lampa ksenonowa komory Q-SUN Xe-2 wytwarza promieniowanie najbardziej podobne do całkowitego widma światła słonecznego. Dostępne są różne rodzaje filtrów optycznych pasujące do niemal każdej światowej normy badania ksenonowego. Jednocześnie, normą jest precyzyjna kontrola wilgotności względnej, temperatury powietrza w komorze oraz temperatury wzorcowej czarnego termometru. Opcjonalnie dodawany jest system natrysku wodą do symulacji skutków erozji deszczowej.

Łatwość obsługi
Komora badawcza Q-SUN Xe-2 z lampą ksenonową jest łatwa do instalacji, łatwa w obsłudze i konserwacji. Mocowanie próbek i ich ocena jest uproszczona, przy pomocy specjalnie zaprojektowanych uchwytów na próbki. Komora badawcza Xe-2 jest całkowicie zautomatyzowana i może pracować bez przerwy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Charakterystyka obejmuje:

 • Niezwykle prosty interfejs w pięciu językach do wyboru przez użytkownika: angielski, francuski, hiszpański, włoski lub niemiecki
 • Wbudowane złącze sieciowe Ethernet wykorzystywane do rejestracji danych z dołączonym oprogramowaniem
 • Kompleksowe ostrzeżenia autodiagnostyki i przypomnienia serwisowe
 • Szybkie i łatwe kalibracje wykonywane przez użytkownika opatentowanym systemem AUTOCAL

Szybkie wyniki
Wyrób wystawiony w warunkach atmosferycznych bezpośrednio na działanie promieni słonecznych poddawany jest ich maksymalnemu działaniu przez kilka godzin dziennie.  W komorze Q-SUN Xe-2 można przyspieszyć wyniki przez poddawanie próbek badawczych działaniu równoważnemu światłu słonecznemu w letnie południe przez 24 godziny na dobę każdego dnia. W konsekwencji, degradacja próbki może być znacznie przyspieszona.

Dostępność
Komora testowa Q-SUN Xe-2 została specjalnie zaprojektowana jako komora z dostępnym obrotowym uchwytem na próbki. Jej niska cena zakupu, niska cena lampy i niskie koszty eksploatacji wyznaczają nowe standardy w badaniach odporności na światło. Teraz nawet najmniejsze laboratorium stać na badanie starzeniowe i odporności na światło z użyciem ksenonowej lampy i obrotowym uchwytem na próbki.

Modele (patrz zakładka Charakterystyki)

 • Q-SUN Xe-2-H: całkowite widmo światła słonecznego, obrotowy bębnowy uchwyt na próbki, z kontrolą wilgotności
 • Q-SUN Xe-2-HS: całkowite widmo światła słonecznego, obrotowy uchwyt na próbki, z kontrolą wilgotności i systemem natrysku wodą

Patrz LX-5046 – Q-SUN Specyfikacja lub zakładka Charakterystyki w celu porównania informacji.

Całkowite widmo lamp ksenonowych
Ksenonowe lampy dają najlepsze odtworzenie pełnego widma naturalnego światła słonecznego. Lampy Q-Lab są chłodzone powietrzem (nie są chłodzone wodą), co sprawia, że są najbardziej ekonomiczne, bardzo wydajne i charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji. Żywotność lamp wynosi 1500 godzin, w aparacie badawczym Q-SUN Xe-2 stosuje się jedną lampę o mocy 1800W w każdym urządzeniu.

Filtry optyczne
Latarnie filtrów optycznych w modelu Q-SUN Xe-2 są zaprojektowane do wytwarzania widma określonego w wielu światowych normach badawczych dotyczących starzenia i odporności na światło. Normy te odnoszą się do różnych gałęzi przemysłu do zastosowań w warunkach naturalnych, jak również do zastosowań wewnętrznych, gdzie światło słoneczne wpada przez szyby okienne. Latarnie składają się z zewnętrznego cylindra borokrzemianowego lub szkła kwarcowego oraz dwóch zestawów po 7 filtrów wewnętrznych, rozmieszczonych dwuwarstwowo na siedmiokącie.

Monitorowanie temperatury i kontrola
Kontrola temperatury jest ważna z powodu jej wpływu na szybkość degradacji próbek.  Temperatura działająca na próbki jest precyzyjnie kontrolowana w komorze Q-SUN Xe-2 za pomocą czujnika temperatury czarnego termometru i czujnika temperatury powietrza w komorze. Temperaturę czarnego termometru można ustawić w dowolnym punkcie w zakresie między 35ºC i 105ºC, w zależności od tego, czy czujnik jest izolowany czy nie, poziomu promieniowania, typu filtra, wieku lampy, temperatury powietrza w komorze i temperatury otoczenia. Patrz LX-5046 – Q-SUN Specyfikacja.

Duże możliwości montażu próbek
W komorze Q-SUN Xe-2 istnieje duża możliwość montażu próbek, możliwe jest umieszczenie 31 próbek o wymiarach 46 mm x 122 mm każda. Pionowe montażowe uchwyty dla próbek są bardzo wygodne do zakładania i wyjmowania próbek. Patrz nasza strona montaż próbek lub zakładka Akcesoria w celu uzyskania więcej informacji.

Kontrola natężenia promieniowania SOLAR EYE
System kontroli natężenia promieniowania SOLAR EYE stale monitoruje i kontroluje moc lampy w celu zapewnienia precyzyjnego działania światła i maksymalizacji powtarzalności i odtwarzania wyników testu. Kontrola natężenia promieniowania dostępna jest w zakresie 340nm lub 300-400nm TUV (Całkowite promieniowanie UV).  Patrz LX-5046 – Q-SUN Specyfikacja.

Kontrola wilgotności
Kontrola wilgotności względnej (RH) jest normą w aparacie badawczym Q-SUN Xe-2.  Umożliwia to użytkownikowi jednoczesną kontrolę i wyświetlanie RH, temperatury czarnego termometru i temperatury powietrza w komorze. Należy pamiętać, że do prawidłowego działania komory Xe-2 z kontrolą wilgotności względnej RH wymagana jest woda oczyszczona (dejonizowana). Patrz LX-5046 – Q-SUN Specyfikacja.

Opcjonalny system natrysku wody na próbki
Działanie wilgoci w warunkach zewnętrznych symulowane jest w komorze Xe-2 przez opcjonalny system natrysku czystej wody na próbki. Dysze natryskowe umieszczone są na suficie komory i mogą być zaprogramowane zarówno do działania w cyklu ciemnym jak i w cyklu jasnym. Należy pamiętać, że do prawidłowego systemu natrysku i funkcji wilgotności RH w aparacie Xe-2 wymagana jest woda oczyszczona). Patrz LX-5046 – Q-SUN Specyfikacja.

Sterowanie i oprogramowanie opcjonalne
Zaprojektowany jako funkcjonalny i łatwy w obsłudze, kontroler Q-SUN Xe-2, może być programowany w pięciu językach wybieranych przez użytkownika (angielski, francuski, hiszpański, włoski lub niemiecki) i posiada kompletną autodiagnostykę sprawdzania błędów. Kontroler stale monitoruje stan i wydajność wszystkich układów. Wyświetla również proste komunikaty ostrzegawcze, rutynowe przypomnienie o serwisowaniu lub wyłącza urządzenie w przypadku wystąpienia awarii, jeśli jest to konieczne.

Dla systemów jakości, które wymagają udokumentowania warunków badania, każda komora Q-SUN Xe-2 wyposażona jest w złącze Ethernet. Opcjonalne oprogramowanie “Virtual Strip Chart” umożliwia użytkownikowi automatyczne rejestrowanie parametrów warunków prowadzonego badania i bezpośredni przesył danych z komory Q-SUN do komputera z systemem operacyjnym Windows. Dane te mogą być również przesyłane e-mailem bezpośrednio do pomocy technicznej firmy Q-Lab do ekspertów od rozwiązywania problemów i diagnostyki.

Symulacja światła słonecznego
Ksenonowe lampy aparatów badawczych Q-SUN Xe-2 wytwarzają najbardziej zbliżone do rzeczywistego całkowite widmo światła słonecznego obejmujące promieniowanie ultrafioletowe, zakres widzialny oraz promieniowanie podczerwone. Dla wielu materiałów, narażenie na działanie pełnego widma jest konieczne w celu zapewnienia dokładnej symulacji, szczególnie podczas badania zmiany koloru i odporności na światło materiałów tekstylnych.

Lampy o długotrwałym działaniu
Aparat Q-SUN Xe-2 wykorzystuje jedną, 1800W lampę ksenonową chłodzoną powietrzem. Chłodzenie powietrzem znacznie redukuje koszty eksploatacji i konserwacji w porównaniu do urządzeń, w których zastosowano chłodzenie wodą. Żywotność lampy jest gwarantowana na 1500 godzin w normalnych warunkach eksploatacji. Patrz LX-5046 –Q-SUN Specyfikacja.

Wymiana lampy w aparacie Xe-2 jest szybka i prosta – łatwy dostęp od góry aparatu badawczego. Wymiana lampy wymaga jedynie otwarcia drzwiczek dostępu przez użytkownika, odkręcenia zestawu śrub i usunięcia zapadki palcem. Lampę i jej obudowę można po prostu wyciągnąć z urządzenia.

Wybór filtrów optycznych do symulacji różnych warunków środowiskowych
Światło ksenonowe musi być odpowiednio filtrowane, aby osiągnąć właściwe widmo dla każdego indywidualnego zastosowania. Różnice w widmie światła mogą wpływać na szybkość i rodzaj starzenia. Latarnie aparatów badawczych Q-SUN Xe-2 składają się z zewnętrznego cylindra borokrzemianowego lub ze szkła kwarcowego oraz dwóch zestawów po 7 szt. trwałych filtrów wewnętrznych, rozmieszczonych dwuwarstwowo na siedmiokącie. Są one zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania dotyczące wytwarzanego widma prawie wszystkich światowych norm dotyczących światła ksenonowego, w tym publikowanych przez ISO, ASTM, AATCC oraz wymagania producentów motoryzacyjnych. W aparacie Q-SUN Xe-2 można symulować bezpośrednie promieniowanie słoneczne oraz światło słoneczne wpadające przez szyby okienne.

Patrz LX-5046 – Q-SUN Specyfikacja.

Łatwa kalibracja gwarancją dokładności
Czujnik temperatury czarnego termometru aparatu Q-SUN Xe-2 musi być okresowo kalibrowany przez użytkownika. Zapewnia to dokładność i zgodność wyników.

Kalibracja czujnika temperatury czarnego termometru aparatu Xe-2 jest prosta przy użyciu termometru kalibracyjnego CT202 i zabiera tylko kilka minut. Należy zauważyć, że termometr kalibracyjny CT202 jest wyposażony w nieizolowany czujnik czarnego termometru (CT202/BP) lub izolowany czujnik czarnego termometru (CT202/IBP).  Czujnik ten musi pasować do czujnika aktualnie używanego w aparacie Xe-2. Tani, zespolony czujnik temperatury powietrza/wilgotności względnej w komorze jest zaplanowany do wymiany przez użytkownika raz w roku i nie podlega ponownej kalibracji.

Termometr CT202 musi być wysyłany raz w roku do firmy Q-Lab w celu niedrogiej rekalibracji. Patrz LW-6008 - Procedura zwrotu do rekalibracji. Nasze laboratoria kalibracyjne spełniają ISO17025 i są akredytowane przez American Association of Laboratory Accreditation  (A2LA - Ohio Certificate Number 2382-01, China Certificate Number 2383-02, i England Certificate Number 2383-03). Kalibracje są spójne z wymaganiami U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST).

Łatwa kalibracja gwarancją dokładności
Czujnik natężenia promieniowania SOLAR EYE aparatu Q-SUN Xe-2 musi być okresowo kalibrowany przez użytkownika. Zapewnia to dokładność i zgodność wyników. Kalibracja aparatu badawczego Xe-2 jest prosta przy użyciu dostarczanego radiometru do kalibracji CR20 i zabiera tylko kilka minut.

Należy zauważyć, że radiometr CR20 jest wyposażony w czujnik promieniowania 340nm lub 300-400nm TUV (Całkowite UV). Typ czujnika musi pasować do typu filtra aktualnie używanego w aparacie Xe-2.

Radiometr CR20 musi być wysyłany raz w roku do firmy Q-Lab w celu niedrogiej rekalibracji. Patrz LW-6008 - Procedura zwrotu do rekalibracji. Nasze laboratoria kalibracyjne spełniają ISO17025 i są akredytowane przez American Association of Laboratory Accreditation  (A2LA - Ohio Certificate Number 2382-01, China Certificate Number 2383-02, i England Certificate Number 2383-03). Kalibracje są spójne z wymaganiami U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST).

Montaż próbek
W komorze Q-SUN Xe-2 istnieje duża możliwość montażu próbek, możliwe jest umieszczenie 31 próbek o wymiarach 46 mm x 122 mm każda. Pionowe montażowe uchwyty dla próbek są bardzo wygodne do zakładania i wyjmowania próbek.

Dla zwykłych testów materiałów tekstylnych, dostępny jest różnorodny wybór zestawów uchwytów ramkowych i osłon materiałów tekstylnych wg ISO i AATCC .

Zapraszamy na naszą stronę montaż próbek, patrz LX-5047 – Q-SUN Montaż próbek lub należy zapytać o następujące numery katalogowe części:

 • XR-11008-K Q-SUN Zestaw uchwytów z litym oparciem, komplet 15 szt. + 1/2
 • XR-11448-K Q-SUN Zestaw uchwytów bez oparcia, komplet 15 szt. + 1/2
 • XR-11291-K Q-SUN Zestaw uchwytów naprzemiennych, umożliwiają mocowanie 2 próbek na uchwycie, komplet 15 szt.
 • XR-11273-K Q-SUN Zestaw uchwytów ramkowych dla materiałów tekstylnych, pełna wysokość, komplet 15 szt. + 1/2
 • XR-11168-K Q-SUN Zestaw osłon o pełnej wysokości dla materiałów tekstylnych, Metoda 1 ISO 105 B0-2, osłony 1/3 i 2/3, komplet 15 szt.+ 1/2
 • XR-11316-K Q-SUN Zestaw osłon materiałów tekstylnych, połowa wysokości, Metoda 1 ISO 105 B0-2, osłony 1/3 i 2/3, komplet 31 szt.
 • XR-11369-K Q-SUN Zestaw osłon o pełnej wysokości dla materiałów tekstylnych, Metoda 2 ISO 105 B0-2, osłony 1/4, 1/2 i 3/4, komplet 15 szt.+ 1/2
 • XR-11376-K Q-SUN Zestaw osłon dla materiałów tekstylnych, połowa wysokości, Metoda 2 ISO 105 B0-2, osłony 1/4, 1/2 i 3/4, komplet 31 szt.
 • XR-11368-K Q-SUN Uchwyt z niebieskim materiałem odniesienia zgodnie z ISO 105 B04
 • XR-11315-K Q-SUN Zestaw uchwytów ramkowych dla materiałów tekstylnych, połowa wysokości, komplet 31 szt.
 • XR-11229-K Q-SUN Osłony dla materiałów tekstylnych zgodnie z AATCC, osłony z papieru zgodnie z AATCC TM 16-3, komplet 100 szt.

Biuletyny techniczne

Artykuły techniczne

Broszury

Specyfikacje

Instrukcje obsługi urządzeń

 

Produkty

Kontakt

 1.  

Q-Lab Telefon

USA: +1-440-835-8700
Floryda & Arizona Usługi badawcze: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site