Q-SUN Xe-3 Xenon Test Chamber

Q-SUN Xe-3 Xenon Arc Test Chamber
Kliknij, aby powiększyć obraz
 
Q-SUN Xe-3 Xenon Arc Test Chamber Xenon Test Chamber Interior Schematic HDS Xenon Chambers Xenon Testing Specimens Xenon Weathering Test
Kliknij, aby zmienić obraz

Komora Q-SUN Xe-3 z lampą ksenonową odtwarza uszkodzenia spowodowane przez działanie całkowitego widma światła słonecznego oraz deszcz. W ciągu kilku dni lub tygodni, komora testowa Q-SUN może odtworzyć uszkodzenia materiału, które powstają w ciągu miesięcy lub lat w warunkach atmosferycznych.

Aparat badawczy Xe-3 jest w pełni funkcjonalną komorą do badań odporności na światło, trwałość koloru i fotostabilność w przystępnej cenie. Wykorzystuje on trzy oddzielne lampy ksenonowe w celu zwiększenia wydajności. Wysuwana taca na próbki komory Q-SUN Xe-3 o wymiarach 451mm x 718mm jest przydatna do eksponowania dużych, trójwymiarowych części lub elementów. Komora Xe-3 oferuje standardowo kontrolę wilgotności i opcjonalnie natrysk próbek oraz funkcje chłodzenia i natrysku odwrotnej strony próbek.

Komora Q-SUN Xe-3 jest komorą z lampami ksenonowymi, która posiada również opcjonalnie możliwość podwójnego natrysku. Pozwala to na natrysk inną cieczą, taką jak kwaśny deszcz lub roztwory mydła, które mają być rozpylane na próbkach.

Aparat Q-SUN Xe-3 jest najprostszą, najbardziej niezawodną i najłatwiejszą w obsłudze pełnowymiarową dostępną komorą z lampami ksenonowymi.


Najbardziej realne warunki
Lampy ksenonowe komory Q-SUN Xe-3 wytwarzają promieniowanie najbardziej podobne do całkowitego widma światła słonecznego. Prawie poziome układanie próbek i opcjonalny system natrysku próbek oraz natrysk tylnej strony próbki zapewnia najbardziej realną symulację wilgoci dostępną w komorze ksenonowej. Komora badawcza Xe-3 jest jedyną komorą z lampami ksenonowymi, która posiada opcjonalny
podwójny system natrysku próbek, umożliwiający natrysk próbek badawczych inną cieczą (taką jak kwaśny deszcz). Opcjonalny system chłodzenia dla zastosowań z niską temperaturą pozwala na jednoczesne kontrolowanie temperatury czarnego panelu oraz temperatury powietrza w komorze.

Łatwość obsługi
Ksenonowa komora testowa Q-SUN Xe-3 jest łatwa do instalacji (wymagana jest odpowiednia wentylacja). Jest łatwa w eksploatacji i praktycznie bezobsługowa. Montaż próbek i ich ocena jest szybka i łatwa dzięki unikalnej wysuwanej tacy na próbki.  Komora badawcza Xe-3 jest całkowicie zautomatyzowana i może pracować bez przerwy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Inne funkcje obejmują:

 • Niezwykle prosty interfejs w pięciu językach do wyboru przez użytkownika: angielski, francuski, hiszpański, włoski lub niemiecki
 • Wbudowane złącze sieciowe Ethernet wykorzystywane do rejestracji danych
 • Kompleksowe ostrzeżenia autodiagnostyki i przypomnienia serwisowe
 • Szybkie i łatwe kalibracje wykonywane opatentowanym systemem AUTOCAL

Szybkie wyniki
Wyrób wystawiony w warunkach atmosferycznych bezpośrednio na działanie promieni słonecznych poddawany jest ich maksymalnemu działaniu przez kilka godzin dziennie.  W komorze badawczej Q-SUN Xe-3 można poddawać próbki badawcze równoważnemu światłu słonecznemu w letnie południe przez 24 godziny na dobę, każdego dnia. W konsekwencji, degradacja próbki może być znacznie przyspieszona.

Dostępność
Komory badawcze Q-SUN Xe-3 charakteryzują się niską ceną zakupu, niskimi cenami lamp, niskimi kosztami eksploatacji i tworzą przełom w równowadze cena/wydajność.  Teraz nawet najmniejsze laboratorium stać na badanie z użyciem lampy ksenonowej.

Modele (patrz zakładka Charakterystyki)

 • Q-SUN Xe-3-H: całkowite widmo światła słonecznego z kontrolą wilgotności
 • Q-SUN Xe-3-HS: całkowite widmo światła słonecznego z kontrolą wilgotności i natryskiem
 • Q-SUN Xe-3-HDS: całkowite widmo światła słonecznego z kontrolą wilgotności i systemem podwójnego natrysku
 • Q-SUN Xe-3-HBS: całkowite widmo światła słonecznego z kontrolą wilgotności i natryskiem tylnej strony próbki
 • Q-SUN Xe-3-HC: całkowite widmo światła słonecznego z kontrolą wilgotności i systemem chłodzenia
 • Q-SUN Xe-3-HSC: całkowite widmo światła słonecznego z kontrolą wilgotności, natryskiem i chłodzeniem

Patrz LX-5046 - Q-SUN Xe-1, Xe-2 i Xe-3 Specyfikacja lub zakładka Charakterystyki w celu porównania informacji.

Całkowite widmo lamp ksenonowych
Lampy ksenonowe dają najlepsze odtworzenie całkowitego widma naturalnego promieniowania słonecznego. Lampy Q-Lab są chłodzone powietrzem (nie są chłodzone wodą), co sprawia, że są najbardziej ekonomiczne, bardzo wydajne i charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji. Żywotność lamp wynosi 1500 godzin, komora Xe-3 wykorzystuje trzy lampy.

Filtry optyczne
Dostępny jest wybór filtrów optycznych do symulacji różnych warunków środowiskowych w tym działania bezpośredniego światła słonecznego oraz światła słonecznego wpadającego przez szyby okienne. Wydajność filtrów firmy Q-Lab nie zmienia się wraz z upływem czasu i nie wymagają one wymiany przy normalnej eksploatacji. Jedynym wyjątkiem jest filtr podczerwieni Window-IR, który wymaga regularnej wymiany. We wszystkich modelach komór Q-SUN Xe-3 stosuje się trzy filtry optyczne na każde urządzenie. Patrz LX-5060 - Wybór filtrów dla Q-SUN.

Monitorowanie temperatury i kontrola
Kontrola temperatury jest ważna z powodu jej wpływu na szybkość degradacji próbek.  Temperatura działająca na próbki jest precyzyjnie kontrolowana w komorze Q-SUN Xe-3 za pomocą czujnika temperatury czarnego wzorca. Temperaturę można ustawić w dowolnym punkcie między wartościami 42ºC i 120ºC, w zależności od tego czy czujnik jest izolowany czy nie, poziomu promieniowania, typu filtra, wieku lampy i temperatury otoczenia. Przy pomocy opcjonalnego układu chłodzenia, zarówno temperatura czarnego panelu jak i temperatura powietrza w komorze może być jednocześnie kontrolowana, co daje najwyższą kontrolę temperatury próbek. Patrz LX-5000 - Q-SUN Xe-1, Xe-2 i Xe-3 Broszura.

Uniwersalny montaż próbek
Płaska taca do umieszczania próbek w komorze Xe-3 mieści różne kształty i rozmiary próbek, w tym próbki trójwymiarowe. Dostępne są różne uchwyty na próbki. Wymiary tacy do układania próbek w komorze Xe-3 wynoszą 451mm x 718mm i może ona pomieścić do 51 próbek @ o wymiarach 51mm x 102mm każda. Patrz nasza strona montaż próbek, LX-5080-SM - Q-SUN Xe-1 i Xe-3 Montaż próbek lub zakładka Akcesoria w celu uzyskania więcej informacji.

Kontrola natężenia promieniowania SOLAR EYE
System kontroli natężenia promieniowania SOLAR EYE stale monitoruje i kontroluje moc lampy. Zapewnia to precyzyjne działanie ekspozycji światła i maksymalizuje powtarzalność wyników badań. Kontrola natężenia promieniowania dostępna jest w zakresie 340nm, 420nm lub TUV (Całkowite promieniowanie UV).Patrz LX-5000 - Q-SUN Xe-1, Xe-2 i Xe-3 Broszura.

Kontrola wilgotności
Kontrola wilgotności względnej (RH) jest normą w modelu Q-SUN Xe-3. Umożliwia to użytkownikowi na jednoczesną kontrolę, monitorowanie i wyświetlanie wilgotności względnej RH, temperatury czarnego panelu i temperatury powietrza w komorze. Należy pamiętać, że do prawidłowego działania komory Xe-3 z kontrolą wilgotności wymagana jest woda oczyszczona. Patrz LX-5000 - Q-SUN Xe-1, Xe-2 i Xe-3 Broszura.

Opcjonalny system natrysku wodą (Modele Xe-3-HS, Xe-3-DS, Xe-3-BS, Xe-3-HSC)
Działanie wilgoci w warunkach zewnętrznych symulowane jest w komorze Xe-3 przez opcjonalny system natrysku czystą wodą. W górnej części komory zlokalizowane są dwie dysze natryskowe. Natrysk można zaprogramować zarówno dla cyklu ciemnego jak i dla cyklu jasnego. Należy pamiętać, że do prawidłowego działania komory Xe-3 z systemem natrysku wymagana jest woda oczyszczona. Patrz LX-5000 - Q-SUN Xe-1, Xe-2 i Xe-3 Broszura.

Opcjonalny system natrysku tylnej strony próbki (Model Xe-3-BS)
Natrysk tylnej strony próbki jest dostępny w komorze Xe-3 i jest wymagany przez niektóre metody badawcze SAE; pozwala na natrysk próbek z obydwu stron jednocześnie. Należy pamiętać, że do prawidłowego działania komory Xe-3 z systemem natrysku tylnej strony próbek wymagana jest woda oczyszczona.

Opcjonalny podwójny natrysk (Model Xe-3-DS)
Natrysk podwójny jest dostępne w komorze Xe-3. Pozwala na natrysk inną cieczą, taką jak kwaśny deszcz lub roztwór mydła, które mają być rozpylane na próbkach. Duży zewnętrzny zbiornik, pompa odśrodkowa i filtr są zamocowane na przenośnym wózku, który umieszcza się obok komory Xe-3. Patrz LX-5025a - Trawienie kwasem w motoryzacji.

Opcjonalny system chłodzenia dla badań w niskiej temperaturze (Model Xe-3-HSC)
Dla niektórych wyrobów używanych wewnątrz, takich jak wyroby farmaceutyczne i kosmetyki, niezbędna jest ekspozycja w niższej temperaturze, aby zapobiegać ich nienaturalnemu zużyciu. Dla komory Xe-3 dostępny jest opcjonalny system chłodzenia do obniżania temperatury podczas badania materiałów wrażliwych na ciepło. Patrz LX-5000 - Q-SUN Xe-1, Xe-2 i Xe-3 Broszura. Komora Q-SUN Xe-3 wyposażona w system chłodzenia może działać w zakresie temperatur 31-120ºC i wilgotności 50% RH, w zależności od typu czujnika, poziomu natężenia promieniowania, typu filtra, wieku lampy, temperatury otoczenia i wilgotności. Agregat chłodniczy aparatu Xe-3 jest przeznaczony do ustawiania obok pełnowymiarowej komory Xe-3 i jest wyposażony w kółka do łatwego przemieszczania.

Sterowanie i oprogramowanie opcjonalne
Zaprojektowany jako funkcjonalny i łatwy w obsłudze, kontroler Q-SUN Xe-3, może być programowany w pięciu językach wybieranych przez użytkownika (angielski, francuski, hiszpański, włoski lub niemiecki) i posiada kompletną autodiagnostykę sprawdzania błędów. Kontroler stale monitoruje stan i wydajność wszystkich układów. Wyświetla również proste komunikaty ostrzegawcze, rutynowe przypomnienie o serwisowaniu lub wyłącza urządzenie w przypadku wystąpienia awarii, jeśli jest to konieczne.

Dla systemów jakości, które wymagają udokumentowania warunków badania, każda komora Q-SUN Xe-3 wyposażona jest w złącze Ethernet. Opcjonalne oprogramowanie “Virtual Strip Chart” umożliwia użytkownikowi automatyczne rejestrowanie parametrów warunków prowadzonego badania i bezpośredni przesył danych z komory Q-SUN do komputera z systemem operacyjnym Windows. Dane te mogą być również przesyłane emailem bezpośrednio do pomocy technicznej firmy Q-Lab do ekspertów rozwiązywania problemów i diagnostyki.

Symulacja światła słonecznego
Ksenonowe lampy łukowe aparatów badawczych Q-SUN Xe-3 wytwarzają najbardziej zbliżone do rzeczywistego całkowite widmo światła słonecznego obejmujące promieniowanie ultrafioletowe, zakres widzialny oraz promieniowanie podczerwone. Dla wielu materiałów, narażenie na działanie pełnego widma jest konieczne w celu zapewnienia dokładnej symulacji, szczególnie podczas badania zmiany koloru i odporności na światło. Patrz LX-5000 - Q-SUN Xe-1, Xe-2 i Xe-3 Broszura.

Lampy o długotrwałym działaniu
W aparacie badawczym Q-SUN Xe-3 stosuje się trzy, chłodzone powietrzem łukowe lampy ksenonowe, co znacznie redukuje koszty eksploatacji i konserwacji w porównaniu do urządzeń chłodzonych wodą. Żywotność lampy wynosi 1500 godzin.

Wymiana lampy w aparacie Xe-3 jest szybka i prosta – łatwy dostęp od przodu aparatu badawczego. Wymiana lampy wymaga od użytkownika odłączenia prostego wtyku, zwolnienia dwóch wkrętów i wyjęcia obudowy lampy. Patrz LX-5000 - Q-SUN Xe-1, Xe-2 i Xe-3 Broszura.

Wybór filtrów optycznych do symulacji różnych warunków środowiskowych
Światło ksenonowe musi być odpowiednio filtrowane, aby osiągnąć właściwe widmo dla każdego indywidualnego zastosowania. Różnice w widmie światła mogą wpływać na szybkość i rodzaj starzenia. Dostępne są trzy rodzaje filtrów do symulacji różnych środowisk badawczych, które opisano poniżej. Zapotrzebowanie lub metoda badań dyktuje, jakiego rodzaju filtry powinny być stosowane. Patrz LU-8054a - SPD dla QUV, Q-SUN, i światło słoneczne w letnie południe.

Filtry światła dziennego
Filtry światła dziennego są stosowane do symulacji bezpośredniego, światła słonecznego w letnie południe. Zapewniają one najlepszy związek z naturalnym oddziaływaniem światła dla większości zastosowań. Materiały, które są zwykle używane na zewnątrz takie jak dachy i zewnętrzne powłoki powinny być badane przy użyciu filtrów światła dziennego. Dla komory Q-SUN Xe-3 dostępne są trzy różne rodzaje filtrów światła dziennego: Daylight - F, Daylight - Q i Daylight - B/B.

Filtry do symulacji światła wpadającego przez szyby okienne
Filtry światła okiennego wytwarzają widmo odpowiadające promieniom słonecznym wpadającym przez szyby okienne. Widmo to może symulować również inne oświetlenie wewnętrzne, takie jak ostre oświetlenie występujące w środowiskach biurowych i handlowych. Filtry symulujące światło przechodzące przez szyby są stosowane do materiałów używanych wewnątrz, takich jak materiały poligraficzne oraz tekstylia. Dla komory Q-SUN Xe-3 dostępne są cztery różne typy filtrów: Window - Q, Window - B/SL, Window - SF-5 i Window - IR.

Filtry o rozszerzonym widmie UV
Filtry o rozszerzonym widmie UV pozwalają na rozszerzenie widma promieniowania UV, poniżej normalnego ograniczenia naturalnego światła słonecznego. Są stosowane do wytwarzania szybszych i bardzie rygorystycznych wyników testu. Filtry o rozszerzonym widmie UV są wymagane w niektórych metodach badawczych w przemyśle motoryzacyjnym oraz czasami używane w zastosowaniach kosmicznych. Najczęstszym stosowanym filtrem Q-SUN jest filtr typu Extended UV - Q/B.

Filtry o przedłużonej trwałości komory Q-SUN Xe-3 są wyjątkowo trwałe i utrzymują wymagane widmo w nieskończoność. Po wielu latach użytkowania, filtry Q-SUN nie wykazują żadnych oznak starzenia. Patrz LX-5060 - Wybór filtrów dla Q-SUN w celu uzyskania więcej szczegółowych informacji dotyczących filtrów optycznych, a powyższe informacje mogą być użyteczne jako informacje wstępne.

Łatwa kalibracja gwarancją dokładności
Czujnik temperatury czarnego wzorca komory Q-SUN Xe-3 musi być okresowo kalibrowany przez użytkownika. Zapewnia to dokładność i zgodność wyników.

Kalibracja czujnika temperatury czarnego panelu aparatu Xe-3 jest prosta przy użyciu dostarczonego termometru CT202 i zabiera tylko kilka minut. Należy zauważyć, że termometr CT202 jest wyposażony w nieizolowany czujnik czarnego panelu (CT202/BP) lub izolowany czujnik czarnego panelu (CT202/IBP). Czujnik ten musi pasować do czujnika aktualnie używanego w aparacie Xe-3. Tani, zespolony czujnik temperatury powietrza/wilgotności względnej w komorze Xe-3 jest zaplanowany do wymiany raz w roku i nie podlega ponownej kalibracji.

Termometr CT202 musi być wysyłany raz w roku do firmy Q-Lab w celu niedrogiego ponownego wzorcowania. Patrz LW-6008 - Procedura zwrotu do rekalibracji. Nasze laboratoria kalibracyjne spełniają ISO17025 i są akredytowane przez American Association of laboratory Accreditation  (A2LA - Ohio Certificate Number 2382-01, China Certificate Number 2383-02, i England Certificate Number 2383-03). Kalibracje są spójne z wymaganiami U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST).

Łatwa kalibracja gwarancją dokładności
Czujnik natężenia promieniowania SOLAR EYE aparatu Q-SUN Xe-3 musi być okresowo kalibrowany przez użytkownika w celu zapewnienia dokładnych i spójnych wyników.

Kalibracja aparatu badawczego Xe-3 jest prosta przy użyciu radiometru do kalibracji CR20 i zabiera tylko kilka minut. Należy zauważyć, że radiometr CR20 jest wyposażony w czujnik promieniowania 340nm lub 420-300nm TUV (Całkowite UV). Czujnik ten musi pasować do czujnika aktualnie używanego w aparacie Xe-3.

Radiometr CR20 musi być wysyłany raz w roku do firmy Q-Lab w celu niedrogiego ponownego wzorcowania. Patrz LW-6008 - Procedura zwrotu do rekalibracji. Nasze laboratoria kalibracyjne spełniają ISO17025 i są akredytowane przez American Association of Laboratory Accreditation (A2LA - Ohio Certificate Number 2382-01, China Certificate Number 2383-02, i England Certificate Number 2383-03). Kalibracje są spójne z wymaganiami U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST).

Uniwersalny montaż próbek
W komorach Q-SUN Xe-3, płaska taca do mocowania próbek oferuje dużą elastyczność przy badaniu próbek o różnych wymiarach i kształtach. Uchwyty próbek są dostępne w wielu wymiarach i są dostosowane do tradycyjnych płaskich próbek, takich jak panele i płytki. Trójwymiarowe próbki takie jak butelki, probówki, kosmetyki, piłki golfowe, itp. można umieszczać bezpośrednio na tacy lub w specjalnych uchwytach. Do montażu trójwymiarowych części dostępne są podstawki o regulowanej wysokości w sposób taki, aby górna część próbki znajdowała się na normalnej wysokości tacy próbek.

Prawie pozioma taca na próbki zapewnia, że woda szybko nie spływa z próbek, jest to najlepsze odtworzenie zewnętrznych warunków. Taca jest również użyteczna przy badaniu materiałów, które "płyną" przy podwyższonej temperaturze.

Odwiedź naszą stronę montaż próbek w celu uzyskania więcej informacji i zobacz przykłady lub zapytaj o następujące numery katalogowe części:

 • X-10115-X Q-SUN Uchwyt dla próbki płaskiej, utrzymuje 2 próbki w pojedynczym uchwycie
 • X-10114-K Q-SUN Xe-3 Zestaw uchwytów do próbek, komplet 26 sztuk
 • X-10183 Q-SUN Wąski uchwyt na butelkę, gniazdo 17 x 203mm na pojedynczym uchwycie 51 x 229mm
 • X-10184 Q-SUN Szeroki uchwyt na butelkę, gniazdo 19 x 203mm na pojedynczym uchwycie 51 x 229mm
 • X-10255-X Q-SUN Uchwyt na materiały tekstylne, utrzymuje 2 próbki 51 x 102mm w pojedynczym uchwycie
 • X-10264-K Q-SUN Osłona materiałów tekstylnych, osłony z papieru do uchwytów 51 x 102mm, komplet 100 sztuk
 • X-10260-K Q-SUN Zestaw uchwytów paneli, utrzymuje 2 płaskie próbki 76 x 152mm w pojedynczym uchwycie, komplet 10 sztuk
 • X-10261-K Q-SUN Zestaw uchwytów paneli, utrzymuje 2 płaskie próbki 102 x 152mm w pojedynczym uchwycie, komplet 8 sztuk
 • X-10262-K Q-SUN Zestaw uchwytów paneli, utrzymuje 2 płaskie próbki 102 x 203mm w pojedynczym uchwycie, komplet 6 sztuk
 • X-10476-K Q-SUN Zestaw uchwytów dla próbek 3D, 203 x 203mm z regulowaną wysokością, komplet 5 sztuk
 • X-10609-K Q-SUN Zestaw uchwytów próbek materiałów tekstylnych, z osłonami 1/3 i 2/3, komplet 25 sztuk

Pompka odpływu wody
W modelach Q-SUN Xe-3 dostępne są pompki odpływu wody. Pompka odpływu wody jest wymagana w przypadku, gdy rura spustowa musi znajdować się wyżej niż 100mm nad podłogą zanim znajdzie się w kratce ściekowej. Zapytaj o następujące numery katalogowe części:

 • X-6955-K Q-SUN Pompka odpływu wody, 120V
 • X-6956-K Q-SUN Pompka odpływu wody, 230V

Pompka dopływu wody
Q-Lab oferuje pompki dopływu wody do instalacji modelu Xe-3, który nie posiada wystarczającego ciśnienia wody. Pompka podnosi niskie ciśnienie wody lub pobiera wodę ze zbiornika. Pompka działa automatycznie i dostarcza wodę do aparatu Xe-3 na żądanie.

System uzdatniania wody
Aby znacznie zredukować koszty eksploatacji opcjonalnego systemu natrysku wodą próbek w aparacie Q-SUN Xe-3, Q-Lab oferuje system ponownego uzdatniania wody, który ponownie wykorzystuje wodę, która normalnie odprowadzana byłaby do odpływu.

Biuletyny techniczne

Artykuły techniczne

Broszury

Specyfikacje

Instrukcje obsługi urządzeń

 

Produkty

Kontakt

 1.  

Q-Lab Telefon

USA: +1-440-835-8700
Floryda & Arizona Usługi badawcze: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site