UV Lamps and Optical Filters

UV Testing Lamps
Resmi Büyütmek için tıklayın
 
UV Testing Lamps Q-SUN BO2 Lamp Q-SUN Filter Application Table Q-SUN product line Q-SUN Xe-3 tester’s air-cooled lamp QUV tester lamps Optical filters Xenon arc lamps QUV UV Lamps
Resmi Geçmek için tıklayın

Dış ortam şartlarına maruz kalan dayanıklı maddelerin neredeyse tüm fotodegradasyonuna UV ışığı sebep olmaktadır. QUV test cihazlarının floresan lambaları kısa dalga boyundaki hassas UV spektrumunu simüle ederek güneş ışığından kaynaklanan fiziksel şartları oluşturmaktadır. Farklı uygulamalar için birkaç farklı tipte UV lambası mevcut olup optik filtrelere gereksinim duyulmamaktadır. Xenon-arc test cihazlarının Q-SUN ailesi, ultraviyole, görünür ışık ve kızıl ötesi ışıma dahil olmak üzere tam spektrum güneş ışığını en gerçekçi şekilde üretebilmek için xenon-arc lambalar kullanmaktadır. Birçok malzeme için, özellikle renk değişikliği ve ışık haslığı testlerinde doğru bir simülasyon sağlayabilmek için tam spektrum ışığın kullanılması gerekmektedir. Bununla birlikte, her uygulamaya özgü spektrumu gerçekleştirmek için xenon ışığının doğru şekilde filtrelenmesi gerekmektedir. Spektradaki farklılıklar bozulmanın hem hızını hem de türünü etkileyebilmektedir.


QUV Mor Ötesi Flüoresan Lambalar
QUV hızlandırılmış yaşlandırma test cihazının tüm lambaları, görünür veya kızılötesi (IR) ışıktan ziyade çoğunlukla ultraviyole (UV) ışık yayar. Hepsi elektriksel olarak sıradan bir    40-watt floresan lambaya eşdeğerdir. Bununla birlikte, her bir lamba tipi, yayılan toplam UV enerjisi miktarında ve dalga boyu spektrumunda farklılık gösterir. Floresan UV lambaları, genellikle ışık çıkışlarının düştüğü bölgeye bağlı olarak UVA veya UVB lambaları olarak sınıflandırılır.

mUVA lambaları özellikle farklı polimer türlerini karşılaştırmak için kullanışlıdır. UVA lambaları 295 nm dalga boyunun altında herhangi bir UV dalga boyu üretemediklerinden, genellikle UVB lambaları kadar malzemeleri hızlı bozamazlar. Ancak, gerçek dış hava koşullarıyla en iyi korelasyonu sağlar.


UVB radyasyonu, dünya yüzeyine ulaşan güneş ışığından daha kısa dalga boylarına sahip bir ışık içerir. Sonuç olarak, floresan UVB lambaları, hızlı ve düşük maliyetli sonuçlar için Kalite Kontrol (QC) ve Araştırma ve Geliştirme'de (Ar-Ge) yaygın olarak kullanılmaktadır. Tüm UVB lambaları, 295 nm dalga boyunun altında doğal olmayan, kısa dalga boylarında UV yaydığı için, anormal sonuçlar oluşabilir.
 
Q-SUN Tam Spektrum Xenon Arc Lambalar
Xenon arc lambalar doğal güneş ışığının tam spektrumuna mükemmel benzerlik gösterirler. QUV test cihazlarının lambalarının ışımasına numuneler doğrudan  maruz kalırken, Q-SUN test cihazlarında optik filtreler kullanılmaktadır.  Bu optik filtreler, doğrudan gelen güneş ışığı ve pencere camından geçip gelen güneş ışığı da dahil olmak üzere pek çok yaşlandırma ortamını simüle etmek için kullanılırlar. Camda yapılan filtrenin performansı kullanıma bağlı olarak zamanla azalmadığı için, kırılmadığı müddetçe değiştirilmesine gerek yoktur.

Q-SUN Xe-2 modelinin optik filtre fanusu ISO ve AATCC test metotlarında belirlenmiş spektrayı üretmek üzere ve pencere camından geçip gelen güneş ışığına eşdeğer olacak şekilde tasarlanmıştır. Fanus, dışta bulunan bir borosilikat silindir ile içinde iki katlı yedigen formunda düzenlenmiş, ikişerli set halinde 7 adet iç filtreden oluşmaktadır. 

Q-SUN Xe-1 ve Xe-3 xenon test kabinlerinde kullanılabilen üç genel filtre kategorisi mevcuttur. Filtre seçimi test edilen malzemeye ve onun son kullanım uygulamasına bağlıdır.  Her bir genel kategori içerisinde birkaç farklı tipte filtre bulunabilir. Her bir filtre kendine özgü bir ışık geçirgenliği olacak şekilde özel olarak tasarlanmış düz bir cam şeklindedir. 

Filtre edilmemiş xenon arctan gelen ışınım, yeryüzündeki doğal maruz kalma sürecine kıyasla çok kısa dalga boyunda UV içerdiğinden, Q-SUN test cihazları istenmeyen ışınımı engellemek ve uygun spektrumu oluşturmak için farklı tiplerde filtreler kullanmaktadır. Kullanılan filtre tiplerinin çoğunda en büyük etki spektrumun kısa dalga boyu kısmında olmaktadır. UV’nin zarar verici etkileri dalgaboyu ile ters orantılı olduğundan (örn. En kısa dalga boyu = en fazla hasar), dalgaboyunun kesim noktasının yaşlandırma ortamıyla eşleşmesi çok önemlidir.

Atlas Weather-Ometer® Test Cihazları için Düşük Maliyette Lambalar ve Filtreler
Q-Lab, Atlas Weather-Ometer® modelleri Ci35, Ci35A, Ci65, Ci65A, Ci4000, Ci5000, ve SUNTEST CPS ve CPS+ cihazlarında kullanılmak üzere su soğutmalı lambalar ve optik filtreler sunmaktadır.  Bu düşük maliyetteki yedek lamba ve filtrelerin, Atlas tarafından sağlanan orjinal lamba ve filtrelere kıyasla aynı spektral güç dağılımını sağladığı garanti edilir.

®Weather-Ometer, Atlas Material Testing, LLC firmasının tescilli ticari markasıdır


QUV Lambaları
Q-Lab, mevcut en yüksek kalitede UV floresan lambaları sunar. Lambaların arkasındaki teknoloji, lambaların kullanımları boyunca  kararlı bir spektrum üretmesini sağlar. Her üretim partisinin satışa onaylanmadan önce zorlu bir dizi testten geçmesi gerekir. Sonuç olarak, QUV test cihazı yıllarca tutarlı ve kararlı bir spektrumla çalışmasını sağlar.

Farklı uygulamalar için çeşitli UV lamba tipleri mevcuttur; parça numaraları aşağıda listelenmiştir. Daha ayrıntılı bilgi için QUV Test Cihazı Sayfası, Lambalar Sekmesi'ne bakın.

QUV Lambalarının Parça Numaraları
(QUV/basic hariç)

 • UVA-340 QUV UV-A 340nm Lamba
 • UVA-340+ QUV UVA 340 nm Gelişmiş yüksek ışık şiddeti özellikli lamba
 • UVB-313EL     QUV UV-B 313nm Lamba
 • UVB-313EL+ QUV UVB 310 nm Gelişmiş yüksek ışık şiddeti özellikli sahip lamba
 • QFS-40       QUV QFS-40 (F40 UV-B) Lamba
 • UVA-351     QUV UV-A 351nm Lamba
 • Cool White QUV Soğuk Beyaz Lamba

Tüm lambalar 8000 saatlik çalışmadan sonra veya ışık şiddeti set değerine ulaşamadığında değiştirilmelidir.

UVA-340 + ve UVB-313 EL + lambalar yüksek ışık şiddetinde (1.55 W / m2 / nm)  çalışmalarında 1500 saatte bir değiştirilmelidir.

Q-SUN Xenon Arc Lambaları

Q-SUN Xe-1, Xe-2 ve Xe-3 test cihazlarının xenon arc lambaları, ultraviyole, görünür ışık, ve kızıl ötesi ışıma dahil olmak üzere tam spektrum güneş ışığının en gerçekçi oluşumunu sağlar. Birçok malzeme için, özellikle renk değişikliği ve ışık haslığı testlerinde doğru bir simülasyon sağlayabilmek için tam spektrum ışığın kullanılması gerekmektedir.

Hava soğutma sistemi, Q-SUN xenon arc lambalarının çok daha ekonomik, verimli ve daha az bakım gereksiniminde olmasını sağlar. Bu lambaların kullanım ömrü 1500 saattir; Q-SUN Xe-2 ve Xe-1 birer adet 1800W’lık lamba kullanırken, Q-SUN Xe-3 üç adet kullanır.  Q-SUN lambalarına ait parça numaraları aşağıda belirtilmiştir. Detaylı bilgi için Q-SUN Test Cihazı sayfasındaki Lamba başlıklarına bakınız.

Q-SUN Lambalarının Parça Numaraları

 • X-1800         Q-SUN Xe-1 & Xe-3 Xenon Arc Lambası (her 1500 saatlik kullanımın ardından değiştiriniz)
 • X-1850         Q-SUN Xe-2 Xenon Arc Lambası (her 1500 saatlik kullanımın ardından değiştiriniz)

Atlas Weather-Ometer® Test Cihazları için Düşük Maliyette Lambalar
Q-Lab, Atlas Weather-Ometer® modelleri Ci35, Ci35A, Ci65, Ci65A, Ci4000, Ci5000, ve SUNTEST CPS ve CPS+ cihazlarında kullanılmak üzere su soğutmalı lambalar sunmaktadır.

Bu düşük maliyetteki su soğutmalı lambaların, Atlas tarafından sağlanan orijinal lambalara kıyasla aynı spektral güç dağılımını sağladığı garanti edilir. Lambalar ISO, ASTM, SAE ve AATC gibi birçok standartın gereksinimini karşılamaktadır.

Atlas Weather-Ometer® Lambalarının Parça Numaraları 

 • X-6500         6500 Watt Xenon Arc Lamba (Ci35, Ci35A, Ci65, Ci65A ve Ci4000 için Atlas parça no #20-6500-00)
 • X-12000       12000 Watt Xenon Arc Lamba (Ci5000 için Atlas parça no #20-3053-00)
 • X-1500         1500 Watt Xenon Arc Lamba (CPS ve CPS+ için Atlas parça no #56-0017-94)

®Weather-Ometer, Atlas Material Testing, LLC firmasının tescilli ticari markasıdır

QUV Optik Filtreleri
Xenon arc test kabinlerinin aksine QUV test cihazlarında herhangi bir optik filtre kullanımına gerek duyulmamaktadır.

Q-SUN Optik Filtreleri
Her bir özel uygulamaya yönelik uygun spektrumları sağlayabilmek için Xenon ışığının doğru şekilde filtrelenmesi gerekmektedir. Spektradaki farklılıklar bozulmanın hem hızını hem de türünü etkileyebilir. Çeşitli hizmet ortamlarını simüle edebilmek için üç farklı kategoride filtreler mevcuttur. Uygulama ya da test metotları hangi Filtrenin kullanılması gerektiğini belirlemektedir. Aşağıda bazı parça numaraları yer almaktadır. Detaylı bilgi için Q-SUN Test Cihazı sayfasındaki Optik Filtre başlıklarına bakınız.

Q-SUN Optik Filtre Parça Numaraları 

 • X-7460      Q-SUN Xe-1 ve Xe-3 Daylight-Q Optik Filtre
 • X-10271    Q-SUN Xe-1 ve Xe-3 Daylight-BB Optik Filtre
 • X-10586    Q-SUN Xe-1 ve Xe-3 Daylight-F Optik Filtre
 • X-10266    Q-SUN Xe-1 ve Xe-3 Window-Q Optik Filtre
 • X-10214    Q-SUN Xe-1 ve Xe-3 Window-B/SL Optik Filtre
 • X-10857    Q-SUN Xe-1 ve Xe-3 Window SF-5 Optik Filtre
 • X-10110    Q-SUN Xe-1 ve Xe-3 Window-IR Optik Filtre
 • X-10180    Q-SUN Xe-1 ve Xe-3 Extended UV-Quartz Optik Filtre
 • X-6502      Q-SUN Xe-1 ve Xe-3 UV-Q/B Optik Filtre
 • XR-11234-K    Q-SUN Xe-2 Window-B/SL Filtre Fanusu (AATCC), 14 adet Window B/SL iç filtre ve 1 adet borosilikat dış filtre
 • XR-11233-K    Q-SUN Xe-2 Window-IR Filtre Fanusu (ISO), 14 adet Window IR iç filtre ve 1 adet borosilikat dış filtre
 • XR-11232-K    Q-SUN Xe-2 Window-IR iç filtre değişim seti, 2 adet
 • XR-11575-K    Q-SUN Xe-2 Daylight-F Filtre Fanusu

Atlas Weather-Ometer® Test Cihazları için Düşük Maliyette Değişim Filtreleri
Q-Lab, Atlas Weather-Ometer® modelleri Ci35, Ci35A, Ci65, Ci65A, Ci4000 ve Ci5000 cihazlarında kullanılmak üzere optik filtreler sunmaktadır.

Bu düşük maliyetteki filtrelerin, Atlas tarafından sağlanan orjinal filtrelere kıyasla aynı spektral güç dağılımını sağladığı garanti edilir. Filtreler ISO, ASTM, SAE ve AATC gibi birçok standartın gereksinimini karşılamaktadır.

Atlas Weather-Ometer® Filtre Parça Numaraları  

 • X-10893-K     Boro Dış Filtre (Ci35/Ci65 için)
 • X-10888-K     Boro Dış Filtre (Ci4000 için Atlas parça no #20-2796-00)   
 • X-10894-K     Boro Dış Filtre (Ci5000 için Atlas parça no #20-3128-00)
 • X-10891-K     Boro İç Filtre (Ci35/Ci65 ve Ci4000 için Atlas parça no #20-2341-00)   
 • X-10892-K     Boro İç Filtre (Ci5000 için Atlas parça no #20-3132-00)   
 • X-10889-K     Quartz İç Filtre (Ci35/Ci65 ve Ci4000 için Atlas parça no #20-6506-00)   
 • X-10890-K     Quartz İç Filtre (Ci5000 için Atlas parça no #20-3133-00)     

®Weather-Ometer, Atlas Material Testing, LLC firmasının tescilli ticari markasıdır       

Teknİk Bültenler

Teknİk Makaleler

BroŞürler

Spesİfİkasyon Bültenlerİ

Equipment Operating Manuals

Operating manuals have moved to Q-Portal, Q-Lab’s new customer portal. Please login to Q-Portal using your Q-Lab.com username and password, or create a new account and register your equipment to access your manual.
 

Ürünlere

Bİze Ulaşın

 1.  

Q-Lab Telefon Numaraları

Amerika Birleşik Devletleri: +1-440-835-8700
Florida ve Arizona Test Hizmetleri: +1-305-245-5600
İngiltere/Avrupa: +44-1204-861616
Almanya: +49-681-857470
Çin: +86-21-5879-7970

 
View Full Site