Usein kysyttyä

QUV Kiihdytetyn ilmastorasituksen testilaite

Q: Voidaanko kahden eri olosuhteissa tehdyn testin tuloksia vertailla keskenään?

Taustaa: QUV-testeille voidaan valita kaksi eri testiolosuhdetta, joissa kohteet altistetaan samalle kokonaisenergian määrälle:  

Testi A: 0.65W/m2 säteilytys 3000 tuntia.
Testi B: 0.83W/m2 säteilytys 2500 tuntia.

Testattavat näytteet ovat 80 - 100 mikronin paksuisia kalvoja. Jokaisen testin päätteeksi tarkistamme värimuutokset harmaa-asteikolla, sekä varmistamme mekaanisten ominaisuuksien säilymisen.

Voimmeko verrata näitä tuloksia keskenään?

Vastaus: On yleinen virhekäsitys olettaa kaksi altistusta yhtäläisiksi, vaikka usein ne saattavatkin tuottaa erilaisia tuloksia. Säteilytystason, lämmön ja kosteuden välillä on monimutkaisia yhteisvaikutuksia. Yleensä tätä kysymystä tarkasteltaessa säteilytystasojen välillä on paljon suuremmat erot. Kysymys voisi olla seuraava: jos altistuksen säteilytystaso kaksinkertaistetaan, niin voidaanko altistusaika puolittaa saman lopputuloksen saavuttamiseksi?

Joissain tapauksissa säteilytystason ja vanhenemisnopeuden välillä on lineaarinen suhde, mutta toisissa tapauksissa näin ei ole. Tässä esitetyn kysymyksen tapauksessa erot ovat pieniä ja todennäköisyys sille, että tulokset ovat vertailukelpoisia, on suurempi.

Suosittelen kuitenkin varmistumaan tästä suorittamalla omat tarkistustestaukset. Olen myös kiinnostunut kuulemaan testiesi tuloksista.
 

FAQ's

FAQ's - Laitteet


Ota yhteyttä

  1.  

Q-Lab Puhelinnumerot

USA: +1-440-835-8700
Florida ja Arizona Testipalvelut: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site