Czy Twój produkt przetrwa w warunkach atmosferycznych?

NIE ZGADUJ, KIEDY MOŻESZ TO SPRAWDZIĆ.

Starzenie powoduje, co roku miliardy dolarów strat dla producentów, powodując zmianę koloru, utratę połysku, utratę wytrzymałości, pękanie, łuszczenie i wykwity. Firma Q-Lab posiada rozwiązania, dzięki którym badanie odporności na starzenie i promieniowanie słoneczne jest zarówno realistyczne, jak i niedrogie i w prosty sposób odpowiada na Twoje pytania

Przeczytaj więcej

Czy Twoje produkty przetrwają próbę czasu?

NIE ZGADUJ, KIEDY MOŻESZ TO SPRAWDZIĆ.

Promieniowanie słoneczne, ciepło, wilgoć mogą spowodować poważne pogorszenie jakości produktu po pewnym czasie, takich jak zmiana koloru, pękanie, łuszczenie, utlenianie lub obniżenie wytrzymałości. Firma Q-Lab może zwiększyć Twoje zyski, gdy wykorzystasz nasze produkty lub usługi do wyboru nowych lub tańszych materiałów, poprawy istniejących materiałów i oceny, jak zmiany w składzie wpływają na trwałość produktu.

Przeczytaj więcej

Czy Twoje produkty przetrwają w trudnych warunkach środowiskowych?

NIE ZGADUJ, KIEDY MOŻESZ TO SPRAWDZIĆ.

Promieniowanie słoneczne, ciepło, wilgoć, kwaśne deszcze oraz mgła solna mogą spowodować poważne pogorszenie jakości produktu po pewnym czasie, zwłaszcza w ciągu powtarzających się cykli. 

Przeczytaj więcej

Czy Twoje pozornie identyczne produkty wykonane są tak samo?

NIE ZGADUJ, KIEDY MOŻESZ TO SPRAWDZIĆ.

Promieniowanie słoneczne, ciepło, wilgoć mogą spowodować poważne pogorszenie jakości produktu po pewnym czasie, takie jak zmiana koloru, pękanie, łuszczenie, utlenianie lub obniżenie wytrzymałości. 

Przeczytaj więcej

Czy Twoje produkty z upływem czasu zblakną lub zmienią kolor?

NIE ZGADUJ, KIEDY MOŻESZ TO SPRAWDZIĆ.

Promieniowanie słoneczne, ciepło oraz wilgoć powodują co roku miliardy dolarów strat dla producentów. Zniszczenie produktu, takie jak pękanie, zamglenie, rysy, płowienie oraz zżółknięcie mogą powstać w środowisku wewnętrznym lub zewnętrznym.

Przeczytaj więcej
Polecane Produkty

Polecane Produkty

W testerach przyspieszonego starzenia QUV można osiągnąć zwiększoną wydajność przy wysokim natężeniu promieniowania stosując nowe lampy UVA-340+ i UVB-313EL+. Dowiedz się więcej

Polecane Badania Laboratoryjne

Polecane Badania Laboratoryjne

Q-Lab’s Accelerated Test Laboratory in Shanghai, China is ISO 17025-accredited and offers a wide range of weathering, corrosion, and evaluation services. Learn More.

 

Analiza przypadku

Synthetic Fibers Synthetic Fibers

A major global manufacturer and supplier of synthetic textiles was looking to use their Q-SUN Xe-3 to optimize the amount of UV stabilizers in their ... Przeczytaj więcej


Zobacz więcej analiz przypadku

Get a Free Copy of ASTM D7869!

Sign Up For a Complimentary Copy of ASTM D7869

Q-Lab offers complimentary copies of ASTM D7869, for automotive weathering testing.

Aktualności i wydarzenia

Zobacz więcej z aktualności i wydarzenia
View Full Site