UV Lamps and Optical Filters

Q-SUN optical filter
Suurenna kuvaa
 

UV valo vastaa lähes kokonaan ulkotiloissa käytettävien kestohyödykkeiden materiaalien valon aiheuttamasta vanhenemisesta. QUV testilaitteiden loisteputkilamput simuloivat kriittisen lyhytaaltoisen UV-valon spektrin ja toistavat auringonvalon tuottamat fyysiset olosuhteet. Eri sovelluksia varten on useita erityyppisiä UV lamppuja eikä optisia suotimia tarvita. Q-SUN xenon testikammioiden tuoteperhe hyödyntää ksenonlamppuja tuottamaan todenmukaisimman auringonvalon koko spektrin toiston mukaan lukien UV- ja infrapunasäteily sekä näkyvän valon osuus. Monille materiaaleille vaaditaan tarkan simulaation tuottamiseksi altistusta koko spektrille, erityisesti testattaessa värimuutoksia ja valonkestoa. Ksenon lampun valo on kuitenkin suodatettava asianmukaisesti kunkin sovelluksen vaatimien olosuhteiden saavuttamiseksi. Spektrin jakauman muutokset voivat vaikuttaa sekä kohteen vanhenemisen nopeuteen, että vauriomekanismiin.


QUV fluoresoivat ultraviolettilamput
Kaikki QUV:n kiihdytetyt säänkestävyyskoelamput lähettävät pääasiassa ultraviolettisäteilyä (UV) näkyvän tai infrapunavalon (IR) sijaan.  Ne vastaavat sähköisesti tavallisia 40-wattisia fluoresoivia lamppuja.  Jokainen lampputyyppi on kuitenkin erilainen lähettämänsä kokonais-UV-energian ja sen aallonpituuden spektrin suhteen.  Fluoresoivat UV-lamput luokitellaan yleensä joko UVA- tai UVB-lampuiksi riippuen alueesta, jolle suurin osa niiden valotehosta lankeaa.  

UVA-lamput ovat hyödyllisiä etenkin eri polymeerityyppien vertailussa.  Koska UVA-lamput eivät tuota UV-säteilyä normaalin auringon 295 nm:n raja-arvon alapuolella, ne eivät yleensä kuluta materiaaleja yhtä nopeasti kuin UVB-lamput.  Ne vastaavat kuitenkin yleensä paremmin todellisia säätilan aiheuttamia kulutusolosuhteita.

UVB-säteily sisältää joitain taajuuksia, joiden aallonpituudet ovat lyhyempiä kuin maan pinnalle saapuvan auringonvalon aallonpituus.  Tästä syystä fluoresoivia UVB-lamppuja käytetään laajalti laadunvalvonnassa (QC) ja tutkimus- ja kehitystyössä (R&D) nopeiden ja kustannustehokkaiden tulosten saavuttamiseksi.  Koska kaikki UVB-lamput lähettävät auringon säteilyn raja-arvon 295 nm alapuolella olevia epäluonnollisia ja lyhyitä UV-aallonpituuksia, ne voivat tuottaa poikkeavia tuloksia. 

Q-SUN täyden spektrin ksenonlamput
Ksenonlamput tuottavat tarkimman luonnollisen auringonvalon koko spektrin toiston. Toisin kuin QUV testilaitteissa, joissa käytetty lamppu määrittelee suoraan säteilyn, jolle näytteet altistetaan, Q-SUN testilaitteissa tarvitaan optisia suotimia saman tavoitteen saavuttamiseksi. Näitä optisia suotimia käytetään monien erilaisten käyttöolosuhteiden simulointiin, mukaan lukien altistus suoralle auringonvalolle ja säteily lasin läpi.  Suotimien ominaisuudet eivät heikkene ajan myötä; näin ollen suotimia ei tarvitse vaihtaa ellei lasi rikkoudu.

Q-SUN B02 mallin optinen suodatinyksikkö on suunniteltu tuottamaan ISO jaa AATCC testimetodeissa määritellyt spektrit, joka vastaa ikkunalasin läpi säteilevän auringon valoa. Suodatinyksikkö koostuu ulommasta borosilikaattilasisesta sylinteristä ja sisemmästä kahden kaksitasoisen seitsenkulmion muotoon asennetusta 7 kpl suotimen sarjasta.

Q-SUN Xe-1 ja Xe-3 xenon testikammioissa käytetään kolmen perusryhmän suotimia. Suotimen valinta riippuu testattavasta materiaalista ja sen käyttösovelluksesta. Kussakin perusryhmässä voi olla useita erilaisia suodinmalleja. Kukin suodin on litteä, erikoislasista tehty levy, joka on suunniteltu juuri tietyn valon aallonpituuden läpäisylle. 

Koska suodattamaton ksenonlampun säteily sisältää liian paljon lyhytaaltoista UV-valoa tuottaakseen käyttökelpoisen maanpäällisten ulkotilojen altistusten korrelaation, Q-SUN testilaitteissa käytetään erilaisia suotimia epätoivottavan osuuden pienentämiseksi ja asianmukaisen säteilyn spektrin saavuttamiseksi. Useimmilla käytetyistä suodinmalleista suurin vaikutus on spektrin lyhytaaltoisen osuuden alueella. Koska UV-säteilyn vahingolliset vaikutukset ovat käänteisesti verrannollisia aallonpituuteen (lyhyt säteily tuottaa suurempia vaurioita) on suodattimen raja-aallonpituuden sovittaminen oikein käyttöolosuhteisiin kriittisen tärkeätä.

Edulliset varaosalamput ja suotimet Atlas Weather-Ometer® testilaitteille
Q-Lab toimittaa vesijäähdytteisiä lamppuja ja optisia suotimia käytettäviksi varaosina Atlas Weather-Ometer® malleissa Ci35, Ci35A, Ci65,Ci65A, Ci4000, Ci5000, ja SUNTEST CPS ja CPS+. Tarjoamamme varaosalamput ja suotimet ovat hinnaltaan edullisempia ja niiden taataan tuottavan Atlaksen alkuperäisinä toimittamia osia vastaavan spektrin tehojakauman.

®Weather-Ometer is a registered trademark of Atlas Material Testing, LLC

QUV-lamput
Q-Lab tarjoaa markkinoiden korkealaatuisimpia fluoresoivia UV-lamppuja. Lampuissa käytetty teknologia tuottaa luonnostaan koko käyttöiän kestävän vakaan spektrin. Jokaisen valmistuserän on läpäistävä tiukka testisarja ennen kuin se päästetään myyntiin. Tuloksena on QUV-testerien tuottama tasainen ja vakaa spektri vuodesta toiseen.

Saatavilla on eri tyyppisiä UV-lamppuja eri sovellutuksiin; osanumerot on listattu alla. Katso lisätietoja QUV-testerisivun Lamput-välilehdeltä.

QUV-lamppujen osanumerot (pois lukien QUV/perus)

 • UVA-340 QUV UVA 340 nm Lamppu
 • UVA-340+ QUV UVA 340 nm Lamppu parannetulla irradianssikapasiteetilla
 • UVB-313EL QUV UVB 313 nm Lamppu
 • UVB-313EL+ QUV UVB 310 nm Lamppu parannetulla irradianssikapasiteetilla
 • QFS-40 QUV QFS40 (F40 UVB) Lamppu
 • UVA-351 QUV UVA 351 nm Lamppu
 • Cool White QUV-lamppu, väri Viileä Valkoinen Kaikki lamput tulisi vaihtaa 8000 käyttötunnin jälkeen epätyypillisillä irradianssitasoilla tai kun irradianssin asetusarvoa ei saavuteta. UVA-340+ ja UVB-313EL+ -lamput tulisi vaihtaa 1500 käyttötunnin jälkeen suurella irradianssilla (1,55 W/m2/nm)

 

Q-SUN Xenon laiteen ksenonlamput

Q-SUN Xe-1, Xe-2 ja Xe-3 testilaitteiden ksenonlamput tuottavat todenmukaisimman auringonvalon koko spektrin mukaan lukien ultravioletti- ja infrapunasäteilyn, sekä näkyvän valon osuudet. Monille materiaaleille vaaditaan tarkan simulaation tuottamiseksi altistusta koko spektrille, erityisesti testattaessa värimuutoksia ja valonkestoa.

Ilmajäähdytyksen ansiosta Q-SUN ksenonlamput ovat taloudellisia, tehokkaita ja ne vaativat vähän huoltoa. Lamppujen käyttöikä 1500 tuntia. Q-SUN B02 ja Xe-1 malleissa käytetään yhtä 1800W lamppua ja Q-SUN Xe-3 mallissa niitä on kolme. Yleisimpiä Q-SUN lamppujen osanumeroita on esitetty alla olevassa listassa. Katso tarkempia tietoja Q-SUN testilaitteet sivuilta laitteesi Lamput valikosta.

Q-SUN lamppujen osanumeroita

 • X-1800         Q-SUN Xe-1 & Xe-3 Xenon Arc Lamp (vaihda 1500 tunnin välein)
 • X-1850         Q-SUN B02 Xenon Arc Lamp (vaihda 1500 tunnin välein)

Edulliset varaosalamput Atlas Weather-Ometer® testilaitteille
Q-Lab toimittaa vesijäähdytteisiä lamppuja käytettäväksi varaosina Atlas Weather-Ometer® malleissa Ci35, Ci35A, Ci65, Ci65A, Ci4000, Ci4000, Ci5000, ja SUNTEST CPS ja CPS+.

Toimittamiemme edullisten vesijäähdytteisten varaosalamppujeen taataan tuottavan Atlaksen alkuperäisinä toimittamia lamppuja vastaavan spektrin tehojakauman. Lamput täyttävät laajan valikoiman erilaisia ISO, ASTM, SAE, ja AATC vaatimuksia.

Atlas Weather-Ometer® lamppujen osanumeroita 

 • X-6500         6500 Watt Xenon Arc Lamp (Atlas part #20-6500-00 malleille Ci35, Ci35A, Ci65, Ci65A, and Ci4000)
 • X-12000       12000 Watt Xenon Arc Lamp (Atlas part #20-3053-00 mallille Ci5000)
 • X-1500         1500 Watt Xenon Arc Lamp (Atlas part #56-0017-94 mallille CPS ja CPS+)

®Weather-Ometer is a registered trademark of Atlas Material Testing, LLC

QUV Optiset Suotimet
Xenon testikammioista poiketen QUV testilaite ei edellytä optisten suotimien käyttöä.

Q-SUN Optiset Suotimet
Ksenon lamppujen valo on suodatettava kunkin sovelluksen edellyttämän spektrin tuottamiseksi asianmukaisella tavalla. Spektrin jakauman muutokset voivat vaikuttaa sekä kohteen vanhenemisen nopeuteen, että vauriomekanismiin. Eri käyttöolosuhteiden simulointia varten on käytettävissä kolme suodinryhmää. Käyttösovellus tai testimetodi määrittelee käytettävän suotimen mallin. Alla on lista joitakin hyödyllisiä osanumeroita. Katso tarkempia tietoja Q-SUN testilaitteet sivuilta laitteesi Optiset suotimet valikosta. 

Q-SUN optisten suotimien osanumeroita

 • X-7460      Q-SUN Xe-1 & Xe-3 Daylight-Q Optical Filter
 • X-10271    Q-SUN Xe-1 & Xe-3 Daylight-BB Optical Filter
 • X-10586    Q-SUN Xe-1 & Xe-3 Daylight-F Optical Filter
 • X-10266    Q-SUN Xe-1 & Xe-3 Window-Q Optical Filter
 • X-10214    Q-SUN Xe-1 & Xe-3 Window-B/SL Optical Filter
 • X-10857    Q-SUN Xe-1 & Xe-3 Window SF-5 Optical Filter 
 • X-10110    Q-SUN Xe-1 & Xe-3 Window-IR Optical Filter
 • X-10180    Q-SUN Xe-1 & Xe-3 Extended UV-Quartz Optical Filter
 • X-6502      Q-SUN Xe-1 & Xe-3 UV-Q/B Optical Filter
 • XR-11234-K    Q-SUN Xe-2 Window-B/SL Filter Lantern (AATCC), 14 Inner Window-B/SL & 1 Borosilicate Outer
 • XR-11233-K    Q-SUN Xe-2 Window-IR Filter Lantern (ISO), 14 Inner Window-IR & 1 Borosilicate Outer
 • XR-11232-K    Q-SUN Xe-2 Window-IR Inner Filter Replacement Kit, set of 2 
 • XR-11575-K    Q-SUN Xe-2 Daylight-F Optical Filter Lantern

Edulliset varaosasuotimet Atlas Weather-Ometer® testilaitteille
Q-Lab toimittaa optisia suotimia käytettäväksi varaosina Atlas Weather-Ometer® malleissa Ci35, Ci35A, Ci65, Ci65A, Ci4000, ja Ci5000.

Toimittamiemme edullisten varaosasuotimien taataan tuottavan Atlaksen alkuperäisinä toimittamia suotimia vastaavan spektrin tehojakauman. Suotimet täyttävät laajan valikoiman erilaisia ISO, ASTM, SAE, ja AATC vaatimuksia.

Atlas Weather-Ometer® suotimien osanumeroita 

 • X-10893-K     Boro Outer Filter (mallille Ci35/Ci65)
 • X-10888-K     Boro Outer Filter (Atlas part #20-2796-00 mallille Ci4000)   
 • X-10894-K     Boro Outer Filter (Atlas part #20-3128-00 mallille Ci5000)
 • X-10891-K     Boro Inner Filter (Atlas part #20-2341-00  malleille Ci35/Ci65 ja Ci4000)   
 • X-10892-K     Boro Inner Filter (Atlas part #20-3132-00 mallille Ci5000)   
 • X-10889-K     Quartz Inner Filter (Atlas part #20-6506-00 Ci35/Ci65 ja Ci4000)   
 • X-10890-K     Quartz Inner Filter (Atlas part #20-3133-00 Ci5000) 

®Weather-Ometer is a registered trademark of Atlas Material Testing, LLC       

Tekniset laitetiedot

Tekniset artikkelit

Esitteet

Tekniset laitetiedot

Equipment Operating Manuals

Operating manuals have moved to Q-Portal, Q-Lab’s new customer portal. Please login to Q-Portal using your Q-Lab.com username and password, or create a new account and register your equipment to access your manual.
 

Laitteet

Ota yhteyttä

 1.  

Q-Lab Puhelinnumerot

USA: +1-440-835-8700
Florida ja Arizona Testipalvelut: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site