Akkreditointi

Q-Lab testipalvelut Arizonassa,  Floridassa ja Saksassa  ovat ISO 17025 akkreditoitu A2LA:n toimesta. Kalibrointilaboratoriot on ISO 17025 akkreditointi seuraavasti: Ohio, Kiina ja Bolton, England - A2LA.

Mitä tarkoittaa ISO/IEC 17025 akkreditointi?

Laboratorioiden akkreditoinnissa käytettävät kriteerit ja menetelmät on kehitetty erityisesti varmistamaan teknistä kyvykkyyttä. Asiantuntevat tekniset arvioijat suorittavat tarkan arvioinnin laboratorion kaikista niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat testi- ja kalibrointitietojen tuottamiseen. Arvioinnin perusteet on määritelty kansainvälisesti hyväksytyssä ISO/IEC 17025 standardissa (jota käytetään laboratorioiden arviointiin maailmanlaajuisesti) ja muissa viranomaisten ja asiantuntijoiden antamissa teknisissä vaatimuksissa ja määritelmissä.

Laboratorioiden akkreditointeja suorittavat tahot käyttävät ISO/IEC 17025 standardia erityisesti arvioitaessa laboratorion kyvykkyyteen tuottaa tarkkoja ja oikeita testi- ja kalibrointituloksia liittyviä tekijöitä, kuten:

  • henkilökunnan tekninen kyvykkyys
  • testimetodien asianmukaisuus ja pätevyys
  • mittausten ja kalibroinnin jäljitettävyys kansallisiin standardeihin
  • testilaitteiden soveltuvuus, kalibrointi ja huolto; testi- ja kalibrointitulosten laadunvarmistusões
  • testausympäristö sekä testikohteiden käsittely, kuljetus ja näytteenotto

Laboratorioiden ISO/IEC 17025 standardin mukainen akkreditointi kattaa samat laadunhallinnan järjestelmiin liittyvät periaatteet, jotka ISO9001 järjestelmäsertifiointi kattaa. Hyväksyntäkriteerien jatkuvaa noudattamista seurataan akreditoitujen laboratorioiden säännöllisillä uudelleenarvioinneilla, joilla varmistutaan siitä, että teknisten kyvykkyyksien taso säilytetään. Akkreditoitujen laboratorioiden edellytetään osallistuvan säännöllisiin pätevyystesteihin (soveltuvin osin) kyvykkyyksien jatkuvaa todentamista varten.

Miten hyödyt tästä asiakkaana?

  • Minimoi riskit - Tiedät valitsevasi teknisesti kykenevän laboratorion, jolla on käytössä hyvät laadunvarmistusjärjestelmät.
  • Vältät kalliit uusintatestit - Voit entisestään lisätä asiakkaiden luottamusta tuotteisiisi voidessasi vakuuttaa, että ne on perusteellisesti tutkittu riippumatomassa ja kyvykkäässä, sekä kolmannen osapuolen arvioimassa testi- tai kalibrointilaboratoriossa.
  • Alenna kuluja ja paranna tuotteidesi hyväksyttävyyttä ulkomailla – Kansainvälisen sopimusjärjestelmän (esim. International Laboratory Accreditation Cooperation [ILAC] Mutual Recognition Arrangement) kautta akkreditoidut laboratoriot saavat kansainvälistä hyväksyntää, jonka pohjalla niiden tulokset ovat yleisemmin hyväksyttyjä myös kansainvälisillä markkinoilla. Tämä osaltaan auttaa alentamaan kustannuksia, koska uusintatestit kohdemaassa voidaan välttää.
Akkreditointi tuottaa kyvykkäille laboratorioille muodollisen varmistuksen pätevyydestä, ja asiakkaille menetelmän löytää kulloiseenkin tarpeeseensa luotettavat testi- ja kalibrointipalvelut.

View our A2LA and UKAS certificates for ISO 17025 accreditation here:

 

TESTIPALVELUT

Ota yhteyttä

  1.  

Q-Lab Puhelinnumerot

USA: +1-440-835-8700
Florida ja Arizona Testipalvelut: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site