Akredytacja

Usługi badawcze Q-Lab w Arizonie i na Florydzie spełniają wymagania ISO 17025 i są akredytowane przez A2LA.  Nasze laboratorium badawcze Ohio, China i Bolton, Anglia spełnia wymagania ISO 17025 i jest akredytowane przez A2LA.

Co oznacza akredytacja ISO/IEC 17025?

W akredytowanym laboratorium stosuje się specjalnie opracowane kryteria i procedury do określenia kompetencji technicznych. Wykwalifikowani eksperci przeprowadzają ocenę wszystkich czynników, które wpływają na proces badań i dane kalibracyjne w laboratorium. Kryteria oceny oparte są na przyjętej międzynarodowej normie ISO/IEC 17025 (stosowanej do oceny laboratoriów na całym świecie) i innych opracowanych wymaganiach technicznych z regulaminami i specyfikacjami.

Laboratoryjne jednostki akredytujące stosują normę ISO/IEC 17025 w szczególności do oceny istotnych czynników odnoszących się do zdolności laboratorium do tworzenia precyzyjnych, dokładnych badań i danych kalibracyjnych; w tym:

  • kompetencje techniczne personelu 
  • ważność i adekwatność metod badawczych 
  • identyfikowalność pomiarów i kalibracji w stosunku do norm krajowych 
  • przydatność, kalibracja i konserwacja sprzętu badawczego; zapewnienie kontroli jakości badań i danych kalibracji
  • środowisko badawcze, pobieranie próbek, obsługa i transportowanie elementów badawczych 

Akredytacja laboratorium wg ISO/IEC 17025 obejmuje te same zasady systemu zarządzania jakością, co występujące w zapisach ISO 9001. W celu zapewnienia ciągłej zgodności, akredytowane laboratoria są regularnie poddawane ponownej ocenie w celu sprawdzenia utrzymania poziomu wiedzy technicznej. Laboratoria te są również zobowiązane do udziału w regularnych programach badania biegłości (jeśli dotyczą) jako ciągły pokaz ich kompetencji.

Korzyści dla klienta

  • Minimalizacja ryzyka - Wybór właściwego akredytowanego laboratorium posiadającego system zapewnienia jakości 
  • Uniknięcie ponownych kosztownych badań - Zwiększenie zaufania klientów badanego wyrobu przez zapewnienie, że wyrób został oceniony przez niezależne, kompetentne badanie lub laboratorium kalibracyjne, które było oceniane przez stronę trzecią. 
  • Redukcja kosztów i wzrost akceptacji wyrobów za granicą - Poprzez system międzynarodowych umów (np. Międzynarodowy Związek Laboratoriów Akredytowanych [ILAC] Procedura wzajemnego uznania MRA), akredytowane laboratoria otrzymują międzynarodowe uznanie, które umożliwia łatwiejszą akceptację na rynkach zagranicznych. Uznanie to pomaga zredukować koszty, przez zmniejszenie lub wyeliminowanie konieczności ponownych badań w krajach importu.
Akredytowane laboratorium zapewnia formalne uznanie właściwego laboratorium, jednocześnie zapewniając, że gotowe elementy dla klientów przeszły odpowiednie badania i obsługę kalibracyjną i są w stanie sprostać ich potrzebom.

 

View our A2LA and UKAS certificates for ISO 17025 accreditation here:

 

USŁUGI BADAWCZE

Kontakt

  1.  

Q-Lab Telefon

USA: +1-440-835-8700
Floryda & Arizona Usługi badawcze: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site