Q-SUN Xe-1 Xenon Test Chamber

Q-SUN Xe-1 Xenon Arc Tester
Kliknij, aby powiększyć obraz
 
Q-SUN Xe-1 Xenon Arc Tester Xenon Light Testing Chamber Q-SUN Xe-1 with Chiller Cosmetic Testing Xenon Testing Cosmetics
Kliknij, aby zmienić obraz

Komora Q-SUN Xe-1 z lampą ksenonową odtwarza uszkodzenia spowodowane przez działanie całkowitego widma światła słonecznego oraz deszcz. W ciągu kilku dni lub tygodni, komora testowa Q-SUN może odtworzyć uszkodzenia materiału, które powstają w ciągu miesięcy lub lat w warunkach atmosferycznych.

Komora Q-SUN Xe-1 jest komorą do badania odporności na światło powierzchni płaskich, odporności na zmianę barwy oraz fotostabilność. Wyposażone są w jedną lampę ksenonową i dostępne są z opcjonalnym systemem natrysku próbek wodą i chłodzeniem. Jej mała cena jest idealnym rozwiązaniem dla laboratoriów z ograniczonym budżetem, czy tylko do okazjonalnej potrzeby badań. Instalacja komory Xe-1 jest prosta, a próbki można wygodnie układać poziomo na płaskiej tacy.

Komora Q-SUN Xe-1 jest najprostszą, najbardziej niezawodną i najłatwiejszą w obsłudze dostępną komorą badawczą z lampą ksenonową.


Najbardziej realne warunki 
Lampy ksenonowe komory Q-SUN Xe-1 wytwarzają promieniowanie najbardziej podobne do całkowitego widma światła słonecznego. Prawie poziome układanie próbek i opcjonalny system natrysku próbek wodą zapewnia najbardziej realną symulację wilgoci dostępną w kompaktowej komorze ksenonowej. Dostępny jest opcjonalny system chłodzenia używany w badaniach z niską temperaturą.

Łatwość obsługi
Komora badawcza Q-SUN Xe-1 z lampą ksenonową jest łatwa do instalacji - można ją eksploatować bezpośrednio w pomieszczeniu. Jest prosta w eksploatacji i praktycznie bezobsługowa. Montaż próbek i ich ocena jest szybka i łatwa dzięki unikalnej wysuwanej tacy na próbki. Komora badawcza Xe-1 jest całkowicie zautomatyzowana i może pracować bez przerwy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Charakterystyka obejmuje:

 • Prosty interfejs do łatwego programowania w pięciu językach do wyboru przez użytkownika: angielski, francuski, hiszpański, włoski lub niemiecki
 • Wbudowane złącze sieciowe Ethernet wykorzystywane do rejestracji danych
 • Kompleksowe ostrzeżenia autodiagnostyki i przypomnienia serwisowe
 • Szybkie i łatwe kalibracje wykonywane opatentowanym systemem AUTOCAL

Szybkie wyniki
Wyrób wystawiony w warunkach atmosferycznych bezpośrednio na działanie promieni słonecznych poddawany jest ich maksymalnemu działaniu przez kilka godzin dziennie.  W komorze Q-SUN Xe-1 można poddawać próbki badawcze równoważnemu światła słonecznego w letnie południe przez 24 godziny na dobę każdego dnia. W konsekwencji, degradacja próbki może być znacznie przyspieszona.

Dostępność
Komory badawcze Q-SUN Xe-1 charakteryzują się niską ceną zakupu, niskimi cenami lamp, niskimi kosztami eksploatacji i tworzą przełom w równowadze cena/wydajność.  Teraz nawet najmniejsze laboratorium stać na badanie z użyciem ksenonowej lampy.

Modele (patrz zakładka Charakterystyki)

 • Q-SUN Xe-1-B: całkowite widmo światła słonecznego
 • Q-SUN Xe-1-S: całkowite widmo światła słonecznego i natrysk
 • Q-SUN Xe-1-BC: całkowite widmo światła słonecznego i natrysk
 • Q-SUN Xe-1-SC: całkowite widmo światła słonecznego, natrysk i chłodzenie

Patrz LX-5046 - Q-SUN Xe-1, Xe-2 & Xe-3 Specyfikacje lub zakładka Charakterystyki w celu porównania informacji.

Całkowite widmo lamp ksenonowych
Lampy ksenonowe dają najlepsze odtworzenie całkowitego widma naturalnego promieniowania słonecznego. Lampy Q-Lab są chłodzone powietrzem (nie są chłodzone wodą), co sprawia, że są najbardziej ekonomiczne, bardzo wydajne i charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji. Żywotność lamp wynosi 1500 godzin, komora Xe-1 wykorzystuje jedną lampę.

Filtry optyczne
Dostępny jest wybór filtrów optycznych do symulacji różnych warunków środowiskowych, w tym działania bezpośredniego światła słonecznego oraz światła słonecznego wpadającego przez szyby okienne. Wydajność filtrów firmy Q-Lab nie zmienia się wraz z upływem czasu i nie wymagają one wymiany przy normalnej eksploatacji. Jedynym wyjątkiem jest filtr podczerwieni Window-IR, który wymaga regularnej wymiany. We wszystkich modelach komór Q-SUN Xe-1 stosuje się jeden filtr optyczny na każde urządzenie. Patrz LX-5060 - Wybór filtrów dla Q-SUN.

Monitorowanie temperatury i kontrola
Kontrola temperatury jest ważna z powodu jej wpływu na szybkość degradacji próbek.  Temperatura działająca na próbki jest precyzyjnie kontrolowana w komorze Q-SUN Xe-1 za pomocą czujnika temperatury czarnego wzorca. Temperaturę można ustawić w dowolnym punkcie między wartościami 35ºC i 103ºC, w zależności od tego, czy czujnik jest izolowany czy nie, poziomu promieniowania, typu filtra, wieku lampy i temperatury otoczenia. Kontrola temperatury czarnego wzorca jest standardem w komorze Xe-1, może ją zastąpić opcjonalnie kontrola temperatury powietrza w komorze. Patrz LX-5000 - Q-SUN Xe-1, Xe-2 i Xe-3 Broszura.

Uniwersalny montaż próbek
Płaska taca do umieszczania próbek w komorze Xe-1 pomieści różne kształty i rozmiary próbek, w tym próbki trójwymiarowe. Dostępne są różne uchwyty na próbki. Wymiary tacy do układania próbek w komorze Xe-1 wynoszą 251mm x 457mm i może ona pomieścić do 15 próbek o wymiarach 51mm x 102mm każda. Patrz nasza strona montaż próbek, LX-5080-SM - Q-SUN Xe-1 i Xe-3 Montaż próbek lub zakładka Akcesoria w celu uzyskania więcej informacji.

Kontrola natężenia promieniowania SOLAR EYE
System kontroli natężenia promieniowania SOLAR EYE stale monitoruje i kontroluje moc lampy. Zapewnia to precyzyjne działanie ekspozycji światła i maksymalizuje powtarzalność wyników badań. Kontrola natężenia promieniowania dostępna jest w zakresie 340nm, 420nm lub TUV (Całkowite promieniowanie UV). Patrz LX-5000 - Q-SUN Xe-1, Xe-2 i Xe-3 Broszura.

Opcjonalny system natrysku wody (Modele Xe-1-S i Xe-1-SC)
Działanie wilgoci w warunkach zewnętrznych symulowane jest w komorze Xe-1 przez opcjonalny system natrysku czystą wodą. W górnej części komory zlokalizowane są dwie dysze natryskowe. Natrysk można zaprogramować zarówno dla cyklu ciemnego jak i dla cyklu jasnego. Należy pamiętać, że do prawidłowego działania komory Xe-1 z systemem natrysku wymagana jest woda oczyszczona (dejonizowana). Patrz LX-5000 - Q-SUN Xe-1, Xe-2 i Xe-3 Broszura.

Opcjonalny system chłodzenia dla badań w niskiej temperaturze (Modele Xe-1-BC i Xe-1-SC)
Dla niektórych wyrobów używanych wewnątrz, takich jak wyroby farmaceutyczne i kosmetyki, niezbędna jest ekspozycja temperatury pokojowej, aby zapobiegać ich nienaturalnemu zużyciu. Dla komory Xe-1 dostępny jest opcjonalny system chłodzenia do obniżania temperatury podczas badania materiałów wrażliwych na ciepło. Patrz LX-5000 - Q-SUN Xe-1, Xe-2 i Xe-3 Broszura. Komora Q-SUN Xe-1 wyposażona w system chłodzenia może działać w zakresie temperatur 19-103ºC, w zależności od typu czujnika, poziomu natężenia promieniowania, typu filtra, wieku lampy oraz temperatury otoczenia. Komora Xe-1 z systemem chłodzenia jest skonfigurowana tak, aby system chłodzenia działał tak, jak stan trwały dla komory kompaktowej.

Sterowanie i oprogramowanie opcjonalne
Zaprojektowany jako funkcjonalny i łatwy w obsłudze, kontroler Q-SUN Xe-1, może być programowany w pięciu językach wybieranych przez użytkownika (angielski, francuski, hiszpański, włoski lub niemiecki) i posiada kompletną autodiagnostykę sprawdzania błędów. Kontroler stale monitoruje stan i wydajność wszystkich układów. Wyświetla również proste komunikaty ostrzegawcze, rutynowe przypomnienie o serwisowaniu lub wyłącza urządzenie w przypadku wystąpienia awarii, jeśli jest to konieczne.

Dla systemów jakości, które wymagają udokumentowania warunków badania, każda komora Q-SUN Xe-1 wyposażona jest w złącze Ethernet. Opcjonalne oprogramowanie “Virtual Strip Chart” umożliwia użytkownikowi automatyczne rejestrowanie parametrów warunków prowadzonego badania i bezpośredni przesył danych z komory Q-SUN do komputera z systemem operacyjnym Windows. Dane te mogą być również przesyłane e-mailem bezpośrednio do pomocy technicznej firmy Q-Lab do ekspertów od rozwiązywania problemów i diagnostyki.

Symulacja światła słonecznego
Lampa ksenonowa komory Q-SUN Xe-1 wytwarza najbardziej zbliżone do rzeczywistego pełne widmo światła słonecznego obejmujące promieniowanie ultrafioletowe, światło widzialne i promieniowanie podczerwone. Dla wielu materiałów, narażenie na działanie pełnego widma jest konieczne w celu zapewnienia dokładnej symulacji, szczególnie podczas badania zmiany koloru i odporności na światło. Patrz LX-5000 - Q-SUN Xe-1, Xe-2 i Xe-3 Broszura.

Lampy długotrwałe
W komorze Q-SUN Xe-1 stosuje się jedną lampę ksenonową chłodzoną powietrzem.  Redukuje to znacznie koszty eksploatacji i konserwacji w porównaniu do urządzeń, w których zastosowano chłodzenie wodą. Żywotność lampy wynosi 1500 godzin.

Wymiana lampy w aparacie Xe-1 jest szybka i prosta – łatwy dostęp od góry aparatu badawczego. Wymiana lampy wymaga od użytkownika odłączenia prostego wtyku, zwolnienia dwóch wkrętów i wyjęcia obudowy lampy. Patrz LX-5000 - Q-SUN Xe-1, Xe-2 i Xe-3 Broszura.

Wybór filtrów optycznych do symulacji różnych warunków  środowiskowych
Światło lampy ksenonowej musi być odpowiednio filtrowane w celu uzyskania odpowiedniego widma dla każdego konkretnego zastosowania. Różnice w widmie światła mogą wpływać na szybkość i rodzaj starzenia. Dostępne są trzy rodzaje filtrów do symulacji różnych środowisk badawczych, które pokazano poniżej. Zapotrzebowanie lub metoda badań dyktuje, jakiego rodzaju filtry powinny być stosowane. Patrz LU-8054a - SPD dla QUV, Q-SUN, i światło słoneczne w letnie południe

Filtry światła dziennego
Filtry światła dziennego są stosowane do symulacji bezpośredniego, światła słonecznego w letnie południe. Zapewniają one najlepszą zależność do naturalnego oddziaływania światła dla większości zastosowań. Materiały, które są zwykle używane na zewnątrz (np. dachy i zewnętrzne powłoki) powinny być badane przy użyciu filtrów światła dziennego.  Dla komory Q-SUN Xe-1 dostępne są dwa różne typy filtrów światła dziennego: Daylight - Q i Daylight - B/B.

Filtry światła przechodzącego przez szyby
Filtry światła okiennego wytwarzają widmo odpowiadające promieniom słonecznym wpadającym przez szyby okienne. Widmo to może symulować również inne oświetlenie wewnętrzne, takie jak ostre oświetlenie występujące w środowiskach biurowych i handlowych. Filtry symulujące światło przechodzące przez szyby są stosowane do materiałów używanych wewnątrz, takich jak materiały poligraficzne oraz tekstylia. Dla komory Q-SUN Xe-1 dostępne są trzy różne rodzaje filtrów: Window - Q, Window - B/SL i Window - IR.

Filtry o rozszerzonym widmie UV
Filtry o rozszerzonym widmie UV pozwalają na rozszerzenie widma promieniowania UV, poniżej normalnego ograniczenia naturalnego światła słonecznego. Są stosowane do wytwarzania szybszych i bardziej rygorystycznych wyników testów. Filtry o rozszerzonym widmie UV są wymagane w niektórych metodach badawczych w przemyśle motoryzacyjnym oraz czasami używane w zastosowaniach kosmicznych. Najczęstszym stosowanym filtrem Q-SUN jest filtr typu Extended UV - Q/B.

Filtry o przedłużonej trwałości komory Q-SUN Xe-1 są wyjątkowo trwałe i utrzymują wymagane widmo w nieskończoność. Po wielu latach użytkowania, filtry Q-SUN nie wykazują żadnych oznak starzenia. Patrz LX-5060 - Wybór filtrów dla Q-SUN w celu uzyskania więcej  szczegółowych informacji dotyczących filtrów optycznych, a powyższe informacje należy traktować jako wstępne.

Łatwa kalibracja gwarancją dokładności
Czujnik temperatury czarnego wzorca komory Q-SUN Xe-1 i opcjonalny czujnik temperatury powietrza w komorze musi być okresowo kalibrowany przez użytkownika.  Zapewnia to dokładność i zgodność wyników.

Kalibracja czujnika temperatury czarnego panelu aparatu Xe-1 jest prosta przy użyciu dostarczonego termometru CT202 i zabiera tylko kilka minut. Należy zauważyć, że termometr CT202 jest wyposażony w nieizolowany czujnik czarnego panelu (CT202/BP) lub izolowany czujnik czarnego panelu (CT202/IBP). Czujnik ten musi pasować do czujnika aktualnie używanego w aparacie Xe-1. Kalibracja opcjonalnego czujnika temperatury w komorze jest prosta i wykonuje się ją przy pomocy dowolnego standardowego termometru referencyjnego.

Termometr CT202 musi być wysyłany raz w roku do firmy Q-Lab w celu niedrogiej rekalibracji. Patrz LW-6008 - Procedura zwrotu do rekalibracji. Nasze laboratoria kalibracyjne spełniają ISO17025 i są akredytowane przez American Association of Laboratory Accreditation  (A2LA - Ohio Certificate Number 2382-01, China Certificate Number 2383-02, i England Certificate Number 2383-03). Kalibracje są spójne z wymaganiami U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST).

Łatwa kalibracja gwarancją dokładności
Czujnik natężenia promieniowania Q-SUN Xe-1 SOLAR EYE musi być okresowo kalibrowany przez użytkownika w celu zapewnienia dokładnych i spójnych wyników.

Kalibracja aparatu badawczego Xe-1 jest prosta przy użyciu dostarczanego radiometru do kalibracji CR20 i zabiera tylko kilka minut. Należy zauważyć, że radiometr CR20 jest wyposażony w czujnik promieniowania 340nm lub 420-300nm TUV (Całkowite UV).  Czujnik ten musi pasować do czujnika aktualnie używanego w aparacie Xe-1.

Radiometr CR20 musi być wysyłany raz w roku do firmy Q-Lab w celu niedrogiej rekalibracji. Patrz LW-6008 - Procedura zwrotu do rekalibracji. Nasze laboratoria kalibracyjne spełniają ISO17025 i są akredytowane przez American Association of Laboratory Accreditation  (A2LA - Ohio Certificate Number 2382-01, China Certificate Number 2383-02, i England Certificate Number 2383-03). Kalibracje są spójne z wymaganiami U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST).

Uniwersalny montaż próbek
W komorach Q-SUN Xe-1, płaska taca do mocowania próbek oferuje dużą elastyczność przy badaniu próbek o różnych wymiarach i kształtach. Uchwyty próbek są dostępne w wielu wymiarach dostosowane do tradycyjnych płaskich próbek, takich jak panele i płytki. Trójwymiarowe części takie jak butelki, probówki, kosmetyki, piłki golfowe, itp. można umieszczać bezpośrednio na tacy lub w specjalnych uchwytach.

Prawie pozioma taca na próbki zapewnia, że woda szybko nie spływa z próbek, jest to najlepsze odtworzenie zewnętrznych warunków. Taca jest również użyteczna przy badaniu materiałów, które "płyną" przy podwyższonej temperaturze.

Zapraszamy na naszą stronę montaż próbek w celu uzyskania więcej informacji, zobaczenia przykładów lub zadania pytań o następujące numery katalogowe części:

 • X-10115-X   Uchwyt dla próbki płaskiej w aparacie Q-SUN, utrzymuje 2 próbki w pojedynczym uchwycie
 • X-10113-K   Zestaw uchwytów dla aparatu Q-SUN Xe-1, komplet 8 sztuk
 • X-10183      Q-SUN Wąski uchwyt na butelkę, gniazdo 17 x 203mm na pojedynczym uchwycie 51 x 229mm
 • X-10184      Q-SUN Szeroki uchwyt na butelkę, gniazdo 19 x 203mm na pojedynczym uchwycie 51 x 229mm
 • X-10255-X  Q-SUN Uchwyt na materiały tekstylne, utrzymuje 2 próbki 51 x 102mm w pojedynczym uchwycie
 • X-10264-K  Q-SUN Osłona materiałów tekstylnych, osłony z papieru do uchwytów 51 x 102mm, komplet 100 sztuk

Pompka odpływu wody
Dla modeli Q-SUN Xe-1 dostępne są pompki odpływu wody. Pompka odpływowa jest wymagana w przypadku, gdy rurka spustowa musi znajdować się wyżej niż 100mm nad podłogą zanim znajdzie się w kratce ściekowej. Zapytaj o następujące numery katalogowe części:

 • X-6955-K Q-SUN Pompka odpływowa, 120V
 • X-6956-K Q-SUN Pompka odpływowa, 230V

Adapter Klinowy
Q-lab oferuje również adapter klinowy 0º do pochylenia komory Q-SUN Xe-1 do tyłu tak, aby taca z próbkami znajdowała się w położeniu poziomym lub w pozycji pod kątem 0º. Jest to pożądane, aby woda nie spływała z próbek. Utrzymuje się również w ten sposób próbki miękkie, płynące, chroniąc je przed spadaniem z nachylonej tacy oraz utrzymuje się poziom próbek z materiałów ciekłych.

System ponownego oczyszczania wody
Aby znacznie ograniczyć koszty działania opcjonalnego układu natryskowego w komorach Q-SUN Xe-1, Q-Lab oferuje opcjonalnie system uzdatniania wody, który ponownie wykorzystuje wodę, która normalnie odprowadzana byłaby do odpływu.

Biuletyny techniczne

Artykuły techniczne

Broszury

Specyfikacje

Instrukcje obsługi urządzeń

 

Produkty

Kontakt

 1.  

Q-Lab Telefon

USA: +1-440-835-8700
Floryda & Arizona Usługi badawcze: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site