RADIOMETERS AND CALIBRATED THERMOMETERS

UC
Resmi Büyütmek için tıklayın
 
UC UC UC calibrating a QUV radiometer and thermometer calibration radiometer calibration RH Sensor for weathering tester
Resmi Geçmek için tıklayın

Tüm QUV ve Q-SUN test cihazları, içindeki sıcaklığı göstermek, takip etmek ve doğruluğunu sürdürmek için siyah panel sıcaklık sensörü ile birlikte gelir. Bazı Q-SUN modellerinde, kabin hava sıcaklık sensörü bunun yerini alabilir ya da eş zamanlı olarak birlikte de kullanılabilir.

Test cihazında bulunan siyah panel sıcaklık sensörünün periyodik olarak kalibre edilmesi gerekmektedir. QUV test cihazı için bu işlem herhangi bir referans termometre kullanılarak kolayca gerçekleştirilebilir. Q-SUN test cihazları söz konusu olduğunda ise özel bir referans siyah panel termometre kullanılmalıdır. Referans termometrenin yılda bir kez kalibre edilmesi gerekmektedir. QUV ve Q-SUN test cihazlarının tümü (QUV/basic hariç) SOLAR EYE ışık kontrol sistemi ile donatılmıştır. SOLAR EYE sistemi test cihazındaki ışık gücü seviyesini gösterebilir, takip edilebilir ve doğruluğunu sürdürülebilir.

SOLAR EYE sistemindeki sensörün kullanıcı tarafından periyodik olarak kalibre edilmesi gerekmektedir. Bu işlem için özel bir kalibrasyon radyometresi kullanılmaktadır ve bu radyometrenin de yılda bir kez kalibre edilmesi gerekmektedir.

Evrensel Kalibratör (UC) sistemi Q-SUN test cihazında sıcaklık kalibrasyonu ve QUV ile Q-SUN test cihazlarında ışık şiddeti kalibrasyonunda kullanılmaktadır.  Bu sistem, bir el ekran birimine uyumlu, ışık şiddeti ve sıcaklık sensörlerinin “tak ve kullan”  şeklinde çalışmasından oluşur. Ayrıca Q-Lab, mevcut kalibrasyon radyometreleri (CR10 ve CR20) ve kalibrasyon termometresinin (CT202) destek ve servisini sürdürmektedir. Her iki sistem de herhangi bir QUV ve Q-SUN test cihazı ile kullanılabilir.


QUV Termometre Kalibrasyonu
Doğru ve tutarlı sonuçları kesinleştirmek için QUV siyah panel sıcaklık sensörünün kullanıcı tarafından periyodik olarak kalibre edilmesi gerekmektedir. QUV siyah panel sıcaklık sensörünün kalibrasyon işlemi herhangi bir standart referans termometre ile kolaylıkla yapılabilir.

Sıcaklık sensörleri için bir değiştirme işlemi gerekmemektedir. Beklenmedik bir arıza durumunda aşağıdaki parça numarası kullanılarak değiştirme için sipariş verilebilir:

 • V-2156-X              QUV Siyah Panel Sıcaklık Sensörü (gerekli olduğunda değiştirebilirsiniz)

Q-SUN Termometre Kalibrasyonu

Tüm  Q-SUN siyah panel sıcaklık sensörleri, doğru ve tutarlı sonuçlar alınmasını kesinleştirmek için kullanıcı tarafından periyodik olarak kalibre edilmelidir. Siyah panel sıcaklık sensörünü kalibre etmek, UC1 eltipi ekrana takılı  kalibre edilmiş UC202 sıcaklık sensörüyle ya da geleneksel/tarihi CT202 termometresi kullanılarak kolayca gerçekleştirilir ve sadece birkaç dakika sürmektedir. CT202 ve UC202 termometrelerinin yalıtımsız siyah panel ya da yalıtımlı siyah panel sensörü ile  birlikte geldiğini ve Q-SUN test cihazında kullanılan sensör tipine uygun olması gerektiğini unutmayın.

UC202 ve CT202 termometrelerin kalibrasyonu yıllık olarak yapılmalıdır. UC202 termometreler, kullan-at ve düşük maliyetli olacak şekilde tasarlanmıştır .Bir yıl sonunda yeni kalibre edilmiş bir UC202 ile değiştirilmelidir. CT202 termometrenin pahalı olmayan yeniden kalibrasyon işlemi için yılda bir kez Q-Lab’a gönderilmesi gerekmektedir. Kullanıcılar yeni UC202 almak yerine isterlerse mevcut UC202 unitelerinide yeniden kalibrasyon  işlemi için Q-Lab’a geri gönderilebilir. Kalibrasyon laboratuvarlarımız Amerikan Laboratuvar Akreditasyon Birliği (A2LA - Ohio Certificate Number 2382-01, China Certificate Number 2383-02 and England Certificate Number 2383-03) tarafından ISO 17025’a göre akredite edilmiştir. Kalibrasyonlar ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından izlenebilir. Bkz. Yeniden Kalibrasyon için Geri Gönderme Prosedürü

Q-SUN Xe-1 model test cihazında opsiyonel olarak hava sıcaklık sensörü bulunabilir (Xe-1 Çiller modelinde standart olarak vardır).  Xe-1 hava sıcaklık sensör kalibrasyonu herhangi bir standart referans termometre ile kolayca yapılabilir.

Hem Q-SUN Xe-2 hem de Xe-3 modellerinde düşük maliyetli ikisi bir arada olan bağıl nem/kabin hava sıcaklık sensörü kullanım sonunda atılacak şekilde tasarlanmıştır.  Yeniden kalibre edilmesi mümkün olmaz ve yılda bir kez değiştirilmesi gerekmektedir.

Yaygın olarak kullanılan Q-SUN termometre parça numaraları aşağıda belirtilmiştir:

 • X-10235-X             Q-SUN Xe-1/Xe-3 Siyah Panel Sıcaklık Sensörü (gerekli olduğunda değiştirebilirsiniz)
 • X-7778-X               Q-SUN Xe-1/Xe-3 Yalıtımlı Siyah Panel Sıcaklık Sensörü (gerekli olduğunda değiştirebilirsiniz)
 • XR-11463-X           Q-SUN Xe-2 Siyah Panel Sıcaklık Sensörü (gerekli olduğunda değiştirebilirsiniz)
 • XR-11464-X           Q-SUN Xe-2 Yalıtımlı Siyah Panel Sıcaklık Sensörü (gerekli olduğunda değiştirebilirsiniz)
 • X-10415-K             Q-SUN Bağıl Nem/Kabin Hava Sıcaklık Sensörü (yılda bir kez değiştirilmeli)
 • UC1              Evrensel Kalibratör Eltipi Ekran
 • UC202/BP        Evrensel Kalibratör Sistemi Q-SUN Siyah Panel Kalibrasyon Termometresi 
 • UC202/IBP        Evrensel Kalibratör Sistemi Q-SUN Yalıtılmış Siyah Panel Kalibrasyon Termometresi 
 • UC202/RECAL       UC202 Kalibrasyon Termometresinin yeniden kalibrasyonu (yıllık değişim önerilir ama yıllık tekrar kalibrasyonda mevcuttur )
 •  CT202/RECAL      CT202 Termometre’nin kalibre edilmesi (her yıl yaptırılması tavsiye edilir)

QUV Radyometre Kalibrasyonu
QUV/basic hariç tüm modeller için QUV SOLAR EYE ışık sensörlerinin kullanıcı tarafından periyodik olarak kalibre edilmesi gerekmektedir. Bu işlem doğru ve tutarlı sonuçlar alınmasını kesinleştirmektedir. QUV test cihazının kalibrasyonu, UC1 eltipi ekrana takılı UC10 / uv kalibrasyon ışık şiddeti sensörü veya eski bir CR10 kalibrasyon radyometresi ile kolayca yapılabilir ve bu işlem sadece birkaç dakikanızı almaktadır. QUV kalibrasyon radyometreleri UV-A veya UV-B lambalı QUV test cihazını kalibre edebilecek şekilde donatılmıştır.QUV / cw (soğuk beyaz) için bir UC10 / cw akıllı sensör veya CR10 / cw kalibrasyon radyometresi kullanılmalıdır.

UC10 ve CR10 radyometrelerinin kalibrasyonu yıllık olarak yapılmalıdır. UC10 sensörleri kulan-at ve düşük maliyetli olacak şekilde tasarlanmıştır.Biryıl sonunda yeni kalibre edilmiş bir UC10 ile değiştirilmelidir. CR10 kalibrasyon radyometresinin pahalı olmayan yeniden kalibrasyon işlemi için yılda bir kez Q-Lab’a gönderilmesi gerekmektedir. Kullanıcılar yeni UC10 almak yerine isterlerse mevcut UC10 ünitelerinide yeniden kalibrasyon işlemi için Q-Lab’a geri gönderebilirler. Bkz. Yeniden Kalibrasyon için Geri Gönderme Prosedürü

Kallibrasyon Laboratuvarlarımız Amerikan Laboratuvar Akreditasyon Birliği (A2LA - Ohio Certificate Number 2382-01, China Certificate Number 2383-02 and England Certificate Number 2383-03) tarafından ISO 17025’a göre akredite edilmiştir. Kalibrasyonlar ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından izlenebilir. 

 

Yaygın olarak kullanılan QUV  radyometre parça numaraları asağıda gösterilmiştir:

 • UC1 Evrensel Kalibratör Eltipi Ekranı
 • UC10/uv QUVKalibrasyon Radyometresi (UVA & UVB Lambalar) 
 • UC10/cw QUV Kalibrasyon Radyometresi (Soğuk Beyaz  Lambalar )
 • US10/RECAL UC10 Kalibrasyon Radyometresinın yıllık yeniden kalibrasyonu(yıllık değişim önerilir ama yıllık tekrar
  kalibrasyonda mevcuttur )
 • CR10/RECAL CR10 yeniden kalibrasyonu (yılda bir kez önerilir)

Q-SUN Kalibrasyon Radyometresi

Tüm Q-SUN SOLAR-EYE ışık şiddeti sensörleri, kullanıcı tarafından doğru ve tutarlı sonuçlar elde etmek için periyodik olarak kalibre edilmelidir. Q-SUN test cihazını, UC1 eltipi ekrana takılı  UC20 kalibrasyon radyometresi veya eski CR20 kalibrasyon radyometresi birkaç dakika içinde kolayca kalibre edebilirsiniz.Hem UC20 hem de CR20 cihazları, 340nm, 420nm veya 300-400nm TUV (Toplam UV) sensörleriyle birlikte gelir ve Q-SUN test cihazında kullanılan sensör ile aynı olmalıdır. CR20 kalibrasyon radyometreleri ayrıca Q-SUN'da kullanılan optik filtreyle de eşleşmelidir.

UC20 ve CR20 radyometrelerinin kalibrasyonu yıllık olarak yapılmalıdır. UC20 sensörleri kulan-at ve düşük maliyetli olacak şekilde tasarlanmıştır.Yılda birkez yeni kalibre edilmiş bir UC20 ile değiştirilmelidir. CR20 radyometresinin, pahalı olmayan yeniden kalibrasyon işlemi için yılda bir kez Q-Lab'a geri gönderilmesi gerekir. Kullanıcılar yeni UC20 almak yerine isterlerse mevcut UC20 ünitelerinide yeniden kalibrasyon işlemi için Q-Lab’a geri gönderebilirler .Bkz. Yeniden Kalibrasyon için Geri Gönderme Prosedürü . Kalibrasyon laboratuvarlarımız, Amerikan Laboratuvar Akreditasyon Birliği (A2LA) tarafından akredite edilmiş ISO 17025 sertifikalıdır. Kalibrasyonlar ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından izlenebilir.

Yaygın olarak kullanılan Q-SUN radyometre parça numaraları aşağıda gösterilmiştir. 

UC1                Evrensel Kalibratör Eltipi Ekranı 
UC20/340       Q-SUN 340 nm Kalibrasyon Radyometresi
UC20/420       Q-SUN 420 nm Kalibrasyon Radyometresi
UC20/TUV      Q-SUN TUV (Toplam UV) Kalibrasyon Radyometresi
UC20/LUX      Q-SUN Xe-1 & Xe-3 LUX Kalibrasyon Radyometresi
UC20/RECAL  UC20 Kalibrasyon Radyometresinın yıllık yeniden kalibrasyonu (yıllık değişim önerilir ama yıllık tekrar kalibrasyonda mevcuttur )

BroŞürler

Spesİfİkasyon Bültenlerİ

Equipment Operating Manuals

Operating manuals have moved to Q-Portal, Q-Lab’s new customer portal. Please login to Q-Portal using your Q-Lab.com username and password, or create a new account and register your equipment to access your manual.
 

Ürünlere

Bİze Ulaşın

 1.  

Q-Lab Telefon Numaraları

Amerika Birleşik Devletleri: +1-440-835-8700
Florida ve Arizona Test Hizmetleri: +1-305-245-5600
İngiltere/Avrupa: +44-1204-861616
Almanya: +49-681-857470
Çin: +86-21-5879-7970

 
View Full Site